Kledthai.com

ตะกร้า 0

ปรัชญานิพนธ์ (PHILOSOPHICAL COMPOSITION)

ISBN: 9789743159237

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 479

พร้อมส่ง
ISBN:
9789743159237
ราคาพิเศษ ฿297.00 ราคาปรกติ ฿330.00

ปรัชญาคือวิชาเป็นมนุษย์

ทั้งวิชาชีวิตและวิชาชีพ

เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ได้คุณสมบัติ

มีวิชาอันเป็นเลิศกับความประเสริฐทางพฤติกรรม

งานวิชาการทางปรัชญาชุดนี้ไม่ใช่งานวิจัย ทั้งยังไม่ถือเป็นตำราเต็มรูปแบบ ตามลักษณะเฉพาะของวิชาการแต่ละทาง แต่งานนี้เป็นหนังสือวิชาการทางปรัชญาโดยแท้ สร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นจากการรวบรวมหลากหลายบทความ สั่งสมสืบเนื่องมาของผู้เขียนเอง เน้นปรัชญาประยุกต์ร่วมสมัย โดยการตีความ อธิบายความ ขยายความ ปรับแต่งและประยุกต์เนื้อหา สำนวนคิดและภาษา ให้เข้าใจง่ายขึ้น จากปรัชญาบริสุทธิ์สาขาต่างๆ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา อาทิ ภววิทยา จริยศาสตร์ ญาณวิทยา ตรรกศาสตร์ และคุณวิทยา นำมาวิเคราะห์ วิพากษ์ คัดสรร กลั่นกรอง สังเคราะห์ และเรียบเรียงขึ้น ให้ได้ความลักษณะยุคใหม่ แนวเดียวกัน ใกล้เคียงกัน และสัมพันธ์กัน จึงให้ชื่อว่า ปรัชญานิพนธ์ เทียบความในภาษาอังกฤษว่า Philosophical Composition

 

(- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์

 

สารบัญ


คำนำ

บทที่ ๑ ปรัชญาสิ่งแวดล้อม

บทที่ ๒ น้ำแนวปรัชญา

บทที่ ๓ มัชฌิมนิยม

บทที่ ๔ พุทธตรรกศาสตร์

บทที่ ๕ พระพุทธศาสนากับการวิจัย

บทที่ ๖ พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์

บทที่ ๗ ปรัชญาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย

บทที่ ๘ พระจอมเกล้ามหาราช ราชาปราชญ์แห่งชาติไทย

บรรณานุกรม

ผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ปรัชญานิพนธ์ (PHILOSOPHICAL COMPOSITION)
คะแนนของคุณ