Kledthai.com

ตะกร้า 0

ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ (ส.ศิวรักษ์)

ISBN: 9789743158827

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนหน้า : 519

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743158827
ราคาพิเศษ ฿356.00 ราคาปรกติ ฿395.00

ทุกครั้งที่ถูกถามถึงหนังสือที่มีอิทธิพลต่อชีวิต หนึ่งในสิบเล่มที่ข้าพเจ้านึกถึงอยู่เสมอ คือ ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ ของ ส.ศิวรักษ์

ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ เป็นเสมือนประตูที่เปิดให้ข้าพเจ้าเห็นโลกกว้าง ไม่จำกัดอยู่แค่ห้องเรียนหรือตำรับตำรา ทำให้เกิดความรู้สึกห่วงใยในบ้านเมือง พร้อมๆ กับการตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดหมายของชีวิต งานเขียนของ ส.ศิวรักษ์ ไม่เพียงให้ความรู้และแง่คิด หากยังจุด “ไฟ” ให้ลุกโพลงขึ้นในใจ ไม่เพียงกระตุ้นให้ข้าพเจ้าอยากทำอะไรเพื่อสังคมเท่านั้น หากยังเกิดแรงบันดาลใจอยากคิดอยากเขียนอย่าง ส.ศิวรักษ์ บ้าง

คงเพราะความสนใจเรื่องหนังสือหนังหา ชื่อของ ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ จึงดึงดูดใจให้ข้าพเจ้าหยิบมาอ่าน ในหนังสือเล่มนี้ ส.ศิวรักษ์ ได้เล่าถึงวรรณกรรมทั้งเก่าและใหม่ ทั้งไทยและเทศ ได้อย่างน่าสนใจ มีแง่มุมชวนคิด อีกทั้งมีลีลาการเขียนที่น่าติดตาม โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตรงไปตรงมา ถูกใจวัยรุ่นอย่างข้าพเจ้า เป็นหตุให้ติดใจอยากอ่านหนังสือเล่มอื่นของท่าน โดยเฉพาะ คุยคนเดียว ซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์สังคมและการบ้านการเมืองมากกว่าเล่มอื่น ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจเรื่องบ้านเมืองและสังคมรอบตัวมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม จริยธรรม และพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประเด็นที่ ส.ศิวรักษ์ พูดถึงมากในข้อเขียนของท่าน

ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตของข้าพเจ้า เช่น มีมุมมองต่อชีวิตไม่เหมือนเดิม เห็นว่าชีวิตควรมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการทำมาหากินและการสร้างความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้น จากเดิมที่สนใจแต่วิทยาศาสตร์ ก็หันมาสนใจสังคมศาสตร์และพุทธศาสนามากขึ้น ใช่แต่เท่านั้น ทัศนคติของข้าพเจ้าต่อ ส.ศิวรักษ์ ก็เปลี่ยนไป้วย คือไม่ได้มองว่าเป็นนักเขียนธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็นปัญญาชนชั้นนำที่ไม่เพียงรู้รอบแต่ยังมีสติปัญญาที่ลุ่มลึก ชนิดที่น้อยคนในเมืองไทยจะเทียบเท่าได้ ที่สำคัญก็คือมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ไม่สยบยอมต่ออำนาจอันรวมไปถึงเผด็จการทหารที่ครองบ้านครองเมืองอยู่ในเวลานั้น ส.ศิวรักษ์ จึงกลายเป็น idol ของข้าพเจ้าไปอย่างรวดเร็ว และเป็นอัสสัมชนิกที่ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภายหลังเมื่อได้รู้จักเป็นส่วนตัว ข้าพเจ้าก็นับถือท่านเป็นอาจารย์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของข้าพเจ้าในเวลาต่อมา แม้เมื่อข้าพเจ้ามาครองผ้ากาวพัสตร์แล้ว สาเหตุที่บวชได้นาน ส่วนหนึ่งก็เพราะคุณูปการของท่านด้วย... >>> พระไพศาล วิสาโล

ทุกครั้งที่ถูกถามถึงหนังสือที่มีอิทธิพลต่อชีวิต หนึ่งในสิบเล่มที่ข้าพเจ้านึกถึงอยู่เสมอ คือ ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ ของ ส.ศิวรักษ์

ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ เป็นเสมือนประตูที่เปิดให้ข้าพเจ้าเห็นโลกกว้าง ไม่จำกัดอยู่แค่ห้องเรียนหรือตำรับตำรา ทำให้เกิดความรู้สึกห่วงใยในบ้านเมือง พร้อมๆ กับการตั้งคำถามเกี่ยวกับจุดหมายของชีวิต งานเขียนของ ส.ศิวรักษ์ ไม่เพียงให้ความรู้และแง่คิด หากยังจุด “ไฟ” ให้ลุกโพลงขึ้นในใจ ไม่เพียงกระตุ้นให้ข้าพเจ้าอยากทำอะไรเพื่อสังคมเท่านั้น หากยังเกิดแรงบันดาลใจอยากคิดอยากเขียนอย่าง ส.ศิวรักษ์ บ้าง

คงเพราะความสนใจเรื่องหนังสือหนังหา ชื่อของ ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ จึงดึงดูดใจให้ข้าพเจ้าหยิบมาอ่าน ในหนังสือเล่มนี้ ส.ศิวรักษ์ ได้เล่าถึงวรรณกรรมทั้งเก่าและใหม่ ทั้งไทยและเทศ ได้อย่างน่าสนใจ มีแง่มุมชวนคิด อีกทั้งมีลีลาการเขียนที่น่าติดตาม โดยเฉพาะการวิพากษ์วิจารณ์ที่ตรงไปตรงมา ถูกใจวัยรุ่นอย่างข้าพเจ้า เป็นหตุให้ติดใจอยากอ่านหนังสือเล่มอื่นของท่าน โดยเฉพาะ คุยคนเดียว ซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์สังคมและการบ้านการเมืองมากกว่าเล่มอื่น ทำให้ข้าพเจ้าเกิดความสนใจเรื่องบ้านเมืองและสังคมรอบตัวมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม จริยธรรม และพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประเด็นที่ ส.ศิวรักษ์ พูดถึงมากในข้อเขียนของท่าน

ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตของข้าพเจ้า เช่น มีมุมมองต่อชีวิตไม่เหมือนเดิม เห็นว่าชีวิตควรมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการทำมาหากินและการสร้างความสำเร็จส่วนตัวเท่านั้น จากเดิมที่สนใจแต่วิทยาศาสตร์ ก็หันมาสนใจสังคมศาสตร์และพุทธศาสนามากขึ้น ใช่แต่เท่านั้น ทัศนคติของข้าพเจ้าต่อ ส.ศิวรักษ์ ก็เปลี่ยนไป้วย คือไม่ได้มองว่าเป็นนักเขียนธรรมดาอีกต่อไป แต่เป็นปัญญาชนชั้นนำที่ไม่เพียงรู้รอบแต่ยังมีสติปัญญาที่ลุ่มลึก ชนิดที่น้อยคนในเมืองไทยจะเทียบเท่าได้ ที่สำคัญก็คือมีความกล้าหาญทางจริยธรรม ไม่สยบยอมต่ออำนาจอันรวมไปถึงเผด็จการทหารที่ครองบ้านครองเมืองอยู่ในเวลานั้น ส.ศิวรักษ์ จึงกลายเป็น idol ของข้าพเจ้าไปอย่างรวดเร็ว และเป็นอัสสัมชนิกที่ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภายหลังเมื่อได้รู้จักเป็นส่วนตัว ข้าพเจ้าก็นับถือท่านเป็นอาจารย์ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของข้าพเจ้าในเวลาต่อมา แม้เมื่อข้าพเจ้ามาครองผ้ากาวพัสตร์แล้ว สาเหตุที่บวชได้นาน ส่วนหนึ่งก็เพราะคุณูปการของท่านด้วย... >>> พระไพศาล วิสาโล

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่างๆ (ส.ศิวรักษ์)
คะแนนของคุณ