Kledthai.com

ตะกร้า 0

ปลายทางที่ INFINITY

ISBN: 9789743155819

ผู้แต่ง : พิพัฒน์ พสุธารชาติ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เคล็ดไทย

ปีที่พิมพ์ : 2552

จำนวนหน้า : 274

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743155819
ราคาพิเศษ ฿162.00 ราคาปรกติ ฿180.00

ความคิดทางคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งที่อยู่เหนือโลกทางประสาทสัมผัสนี้ออกไป ภาพวาดอาจมีสีที่จางลง สิ่งก่อสร้างชั้นเลิศต่างๆ มีวันที่จะแตกหักผุพัง กาลเวลาสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ความรู้ทางคณิตศาสตร์จะยังคงยืนยงต่อไปได้ โดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่จะสัมผัสได้ถึงความสวยงามของมัน ก็จะมีเฉพาะในสมองและจิตใจที่บริสุทธิ์ของมนุษย์เท่านั้น เช่นเดียวกับงานศิลปะชิ้นเอกของโลก การที่เราจะชื่นชมกับความสวยงามที่เป็นนิรันดร์ของคณิตศาสตร์ได้นั้น จะต้องเกิดจากการสัมผัส การเรียนรู้ และการเข้าใจและเมื่อนั้นเราก็เข้าถึงควางามนั้นได้

นวนิยายเล่มนี้เป็นเรื่องราวของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่มีหน้าที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ของวิชาคณิตศาสตร์ให้กับลูกศิษย์ของตน ตัวของอาจารย์ผู้นี้ยังมีโอกาสได้พูดคุยและรับฟังอาจารย์ในภาควิชาต่างๆ เช่น เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมวิทยา เล่าเรื่องประวัติและเนื้อหาของศาสตร์ต่างๆเหล่านั้น เนื้อหาเกือบทั้งหมดในนวนิยายเล่มนี้เป็นการนำเสนอความคิดต่างๆผ่านการใช้บทสนทนาและการเขียนบันทึก วิธีการเขียนแบบนี้ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจมาจากนวนิยายสองเล่ม เล่มแรกได้แก่ โลกของโซฟี ซึ่งเป็นเรื่องราวของการสนทนาที่มีชีวิตชีวาระหว่างเด็กสาวผู้หนึ่งกับผู้ชายอีกคนหนึ่ง เนื้อหาที่เขาทื้งสองพูดคุยกันเป็นประวัติและความคิดของบรรดานักปรัชญาในประเทศตะวันตก ถึงแม้ว่าโดยเนื้อหาของวิชาปรัชญาจะค่อนข้างยากแต่ผู้เขียนนวนิยายเล่มนี้คือ โยสไตน์ กอร์เดอร์ ก็สามารถแต่งบทสนทนาได้เข้าใจได้ง่าย สนุก และชวนติดตามได้ นวนิยายอีกเล่มก็คือ การผจญภัยของศาสตราจารย์การิทัต ของ สตีเฟน ลุค เล่มนี้เป็นการเล่าเรื่องของการเดินทางของอาจารย์ผู้หนึ่งไปในดินแดนต่างๆที่มีรูปแบบการปกครองและผู้คนที่มีวิธีการคิดแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประโยชน์นิยม เสรีนิยม คอมมิวนิสต์ ฯลฯ นอกจากเนื้อเรื่องในนิยายเล่มนี้จะเล่าถึงรายละเอียดของความคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในดินแดนต่างๆแล้ว อาจารย์ผู้เดินทางท่องเที่ยวไปในดินแดนต่างๆยังได้ถ่ายทอดความคิดของตนเองที่มีต่อดินแดนต่างๆเหล่านี้ไปด้วย ดังนั้นในนวนิยายเล่มนี้ ในบทที่อาจารย์ผู้นี้ต้องสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้กับลูกศิษย์ของตน เขาก็จะใช้การบรรยายที่มีลักษณะคล้ายบทสนทนาที่ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับลูกศิษย์ผู้เรียน การสอนในลักษณะนี้น่าจะก่อให้เกิดความสนุกในการเรียนมากกว่าการสอนที่มีอาจารย์ผู้เดียวเป็นผู้พูด โดยมีลูกศิษย์ทั้งหมดในห้องนั่งฟังแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนในบทที่อาจารย์ท่านนี้ได้พูดคุยและรับฟังอาจารย์ในภาควิชาต่างๆเล่าเรื่องประวัติและเนื้อหาของศาสตร์ต่างๆเหล่านั้น นอกจากจะใช้การสนทนาแบบเดิมแล้วในส่วนท้ายของบทเหล่านี้ ก็จะมีการเสนอความคิดเห็นของอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ท่านนี้ ต่อเนื้อหาบางเรื่องในศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ด้วย

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะพูดถึงประวัติและความคิดของนักคิดในศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยา โดยมีวิชาปรัชญาคณิตศาตร์ – Philosophy of Mathematics เป็นแกนกลางของเรื่อง สาเหตุที่ต้องนำเนื้อหาในวิชาปรัชญาคณิตศาสตร์เป็นแกนกลางของเรื่องก็เนื่องจาก ประการแรก วิชาปรัชญาคณิตศาสตร์มีเนื้อหาที่ยากและมีความต่อเนื่องกัน จนสามารถนำมาแบ่งเป็นบทย่อยๆได้ ผู้เขียนได้อาศัยเนื้อหาจากหนังสือ ปรัชญาคณิตศาสตร์ ที่แปลโดยสภาวิจัยแห่งชาติเป็นโครงเรื่องส่วนใหญ่ในบทที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ แต่ในบทหลังๆจะมีการพูดรวมไปถึงคอมพิวเตอร์และจิตของมนุษย์ซึ่งมีเนื้อหาคาบเกี่ยวกับวิชา ปัญญาเทียม – Artificial Intelligence และ ปรัชญาเรื่องจิต – Philosophy of Mind

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ปลายทางที่ INFINITY
คะแนนของคุณ