Kledthai.com

ตะกร้า 0

เราต่างมีพุทธะในตัวเอง

ISBN: 9786169165361

แปลจากหนังสือ : The Sanity We Are Born With

ผู้แต่ง : เชอเกียม ตรุงปะ

ผู้แปล : สมภพ แจ่มจันทร์

สำนักพิมพ์ : ปลากระโดด

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : 303

พร้อมส่ง
ISBN:
9786169165361
ราคาพิเศษ ฿257.00 ราคาปรกติ ฿285.00

“เมื่อพุทธศาสนาพบจิตวิทยาตะวันตก...”

ทั้งจิตวิทยาตะวันตกและพุทธศาสนาต่างมีหนทางเฉพาะในการทำงานกับจิต เมื่อฝึกฝนอย่างมีทักษะจิตบำบัดสามารถช่วยปลดปล่อยสิ่งที่เก็บงำ หลบซ่อน อำพรางในใจให้เผยตัวออกมาสู่แสงสว่าง เราจึงสามารถมองทะลุผ่านมันและเอาใจใส่ดูแลมันในพื้นที่ที่เปิดกว้างและอ่อนโยนได้

การภาวนานำเราไปทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในตอนเริ่มต้นเราอาจมองว่าเรามีจิตหรือเราเป็นจิต ทว่าสักพักอาจเริ่มตระหนักว่าเราไม่ได้ถูกจำกัดแค่โดยความคิดหรือความรู้สึกเท่านั้น ...เราเริ่มตระหนักถึงพื้นที่รอบๆ ตัวเรา จะดีกว่าหากกล่าวว่า เราเป็นพื้นที่อันนั้น ส่วนความคิดและความรู้สึกเกิดขึ้นในฐานะแขกผู้มาเยือน พื้นที่คือปัญญาญาณในตัวมันเอง เราสามารถผ่อนคลายในความว่างอันมีชีวิตชีวาได้ และนี่คือเส้นทางทั้งหมด ...เราสามารถผ่อนคลายและพังทลายสู่ความปกติพื้นฐานของเราได้

เชอเกียม ตรุงปะ เป็นธรรมาจารย์ชาวพุทธคนแรกที่นำเสนอคำสอนพุทธศาสนาในภาษาจิตวิทยาสื่อสารตรงไปยังจิตแบบตะวันตก งานชิ้นนี้รวมเอามุมมองแบบพุทธและแบบจิตวิทยาตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งต่อนักจิตบำบัด ผู้ศึกษาธรรมะ และผู้ที่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์แห่งปัญญาญาณการตื่นรู้ที่อยู่ในตัวเรากับเมฆหมอกทางจิตวิทยาซึ่งบดบังแสงของมัน

 

หนังสือเล่มนี้สื่อสารถึงพลังของการ "ยอมรับตัวเอง" ซึ่งเป็นหัวใจของทั้งพุทธธรรมและจิตวิทยาตะวันตก การยอมรับตัวเองนอกจากจะทำให้หัวใจเปิดกว้างและอ่อนโยนกับสิ่งที่ตัวเองเป็นในทุกๆ ด้านแล้ว ยังสะท้อนถึงสิ่งที่ เชอเกียม ตรุงปะ เรียกว่า basic goodness หรือ "ความดีพื้นฐาน" --- ธรรมชาติพื้นฐานอันดำรงอยู่แล้วในตัวคนทุกคน

ความดีพื้นฐานคือสภาวะจิตอันเป็นปกตินี่เองที่ทำให้ทุกประสบการณ์ ทุกอารมณ์ ทุกผู้คน ทุกปรากฏการณ์ที่ผ่านเข้ามา มีคุณค่าและความหมายในตัวมันเอง และนั่นเองคือการแสดงตนของ "พุทธะ" ในฐานะประสบการณ์อันรุ่มรวยมีชีวิต หาใช่อำนาจอันสถิตอยู่ภายนอกตัว 

เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช เดินทางสู่โลกตะวันตกในทศวรรษ ๑๙๗๐ ท่านเป็นธรรมาจารย์ชาวทิเบตคนแรกๆ ที่สื่อสารพุทธธรรมด้วยภาษาจิตวิทยาแบบตะวันตก ทั้งจิตวิทยาตะวันตกและพุทธศาสนาต่างมีหนทางเฉพาะในการทำงานกับจิต เมื่อฝึกฝนอย่างมีทักษะทั้งการภาวนาและจิตบำบัดสามารถช่วยปลดปล่อยสิ่งที่เก็บงำ หลบซ่อน อำพรางในใจให้เผยตัวออกมาสู่แสงสว่าง เราจึงสามารถมองทะลุผ่านมัน เอาใจใส่ดูแลมัน ด้วยความเปิดกว้างและความอ่อนโยนได้ 

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาจิตวิทยาและปรัชญา ผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและการเยียวยา ตลอดจนผู้อ่านที่ใฝ่รู้ในแนวคิดการภาวนาและการศึกษาธรรมชาติของจิตใจตน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เราต่างมีพุทธะในตัวเอง
คะแนนของคุณ