Kledthai.com

ตะกร้า 0

พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข (สภาพ 70%)

ISBN: 9786167368757

ผู้แต่ง : โจเซฟ คลินตัน เพียร์ซ,ไมเคิล เมนดิซซา

ผู้แปล : กรรณิการ์ พรมเสาร์, อรุณรุ่ง กิตติรัตนชัย

สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : 2559

จำนวนหน้า : 328

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167368757
ราคาพิเศษ ฿240.00 ราคาปรกติ ฿400.00

“พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์ ได้นำหลักการอันสร้างสรรค์ของความซับซ้อนและความไร้ระเบียบ มาใช้กับระบบชีวิตที่มีพลวัต ซึ่งเราเรียกว่าการเลี้ยงดูลูก การเป็นครูฝึก และการให้การศึกษา”

“พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์ ได้นำหลักการอันสร้างสรรค์ของความซับซ้อนและความไร้ระเบียบ มาใช้กับระบบชีวิตที่มีพลวัต ซึ่งเราเรียกว่าการเลี้ยงดูลูก การเป็นครูฝึก และการให้การศึกษา”

 เด็กและพ่อแม่เหมือนกระจกที่สะท้อนกันและกัน แต่ละคนส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของอีกฝ่าย สภาวะจิตใจของพ่อแม่และความสัมพันธ์เชิงอารมณ์กับลูก มีความสำคัญกว่ามาตรฐานการครองชีพและเสื้อผ้าแบรนด์เนมมากมายนัก เด็กที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี มีความมั่นคง จะมีภูมิคุ้มกันจากการสอดแทรกเข้ามาของความรุนแรงหรือศัตรูจากโลกภายนอก จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เฉลียวฉลาดและมีความสุข สามารถรับมือกับสภาพความเป็นไปของโลกได้ ขณะเดียวกันก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขไปด้วย

 ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเด็กด้วยการเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ โดยการใช้ความสัมพันธ์หรือพื้นที่ร่วมระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ให้เหมาะสมที่สุด ช่วยผู้ใหญ่ให้ค้นพบอัจฉริยภาพ “แบบเด็ก” ในธรรมชาติของตนอีกครั้ง ขณะที่ผู้ใหญ่ชี้แนะ ให้คำปรึกษาและเรียนรู้จากเด็กนั้น ความสามารถและความเป็นไปได้ใหม่ๆ จะถูกปลุกขึ้นและพัฒนาในตัวผู้ใหญ่ด้วย พลังสร้างสรรค์และความใส่ใจที่ซึมซาบอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กจะเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่ นั่นหมายถึงส่งผลให้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเด็กต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การเปลี่ยนแปลงผู้ใหญ่เป็นการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เราเรียกว่าภาวะความเป็นเด็ก ซึ่งเปลี่ยนแปลงเด็ก ขณะเดียวกันก็ย้อนกลับมาเปลี่ยนผู้ใหญ่ด้วย เราเรียกพลวัตที่ให้และรับซึ่งกันและกันอย่างสนุกสนานนี้ว่า ความสัมพันธ์ที่เหมาะที่สุดต่อการเรียนรู้ (Optimum Learning Relationship)

สารบัญ

ภาค 1 เชาวน์ปัญญาจากการเล่น
- เชาวน์ปัญญากับสมองที่กำลังพัฒนา
- กำเนิดการปกป้องตนเอง
- พัฒนาความสามารถ
- สภาวะที่เป็นอยู่และความหมาย
ฯลฯ

ภาค 2 หลักการเพื่อการเรียนรู้และผลงานที่ดีที่สุด
- หลักการสำหรับผลงานสุดยอดและการเรียนรู้สูงสุด
- แนวทาง
- มนุษย์หลายมิติ
- หลักปฏิบัติข้อหนึ่ง
ฯลฯ

ภาค 3 การสนทนา โจเซฟ ชิลตัน เพียร์ซ กับ ไมเคิล เมนดิซซา
- สนทนาครั้งที่หนึ่ง
- สนทนาครั้งที่สอง ซานตาครูซ แคลิฟอร์เนีย
- สนทนาครั้งที่สาม เนวาดาซิตี้ แคลิฟอร์เนีย

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข (สภาพ 70%)
คะแนนของคุณ