Kledthai.com

ตะกร้า 0

คนฉลาดแสร้งโง่ เล่ม 3 ถึงหัวไม่ดีก็ประสบความสำเร็จได้

ISBN: 9786167334059

ผู้แต่ง : โทขุดะ โทราโอะ

ผู้แปล : อธิคม สวัสดิญาณ

สำนักพิมพ์ : เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑

ปีที่พิมพ์ : 2553

จำนวนหน้า : 206

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167334059
ราคาพิเศษ ฿126.00 ราคาปรกติ ฿140.00

เราคงไม่อาจปฏิเสธว่า แท้จริงแล้ว คนส่วนใหญ่ที่สุดในโลกนี้ เป็นคนธรรมดาสามัญ หัวไม่ค่อยดี ไม่ใช่ “คนฉลาด” แต่ไฉนเล่า “คนฉลาด” ไม่ประสบความสำเร็จ คนประสบความสำเร็จกลับเป็น “คนหัวไม่ดี” ? ก็เพราะ “คนหัวไม่ดี” กล้าตั้งอุดมคติแบบ “โง่ๆ” กล้าเปลี่ยนอุดมคติเป็นเป้าหมายรูปธรรมแบบ “โง่ๆ” กล้ากำหนดเป้าหมายเหนือความสามารถร้อยเท่าแบบ “โง่ๆ” แล้วดำเนินการให้ถึงที่สุดด้วยความเชื่อมั่นแบบ “โง่ๆ” โดยใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ถูกต้องแบบ “โง่ๆ” ซึ่งได้มาจากการสรุปบทเรียนในท่ามกลางการปฏิบัติ ยิ่งพลาดพลั้ง ก็ยิ่งสู้ และยิ่งเชื่อมั่น รู้จักแสวงหาตลอดจนขอความช่อยเหลือจาก “ผู้ร่วมมือ” ซึ่งล้วนเป็นคนเก่งกว่า ดีเด่นกว่า ด้วยความเคารพ จริงใจ ไว้ใจ มองแต่ข้อเด่น กระทั่งบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่และกว้างไกลมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในท้ายที่สุด...

 

เราคงไม่อาจปฏิเสธว่า แท้จริงแล้ว คนส่วนใหญ่ที่สุดในโลกนี้ เป็นคนธรรมดาสามัญ หัวไม่ค่อยดี ไม่ใช่ “คนฉลาด” แต่ไฉนเล่า “คนฉลาด” ไม่ประสบความสำเร็จ คนประสบความสำเร็จกลับเป็น “คนหัวไม่ดี” ? ก็เพราะ “คนหัวไม่ดี” กล้าตั้งอุดมคติแบบ “โง่ๆ” กล้าเปลี่ยนอุดมคติเป็นเป้าหมายรูปธรรมแบบ “โง่ๆ” กล้ากำหนดเป้าหมายเหนือความสามารถร้อยเท่าแบบ “โง่ๆ” แล้วดำเนินการให้ถึงที่สุดด้วยความเชื่อมั่นแบบ “โง่ๆ” โดยใช้ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีที่ถูกต้องแบบ “โง่ๆ” ซึ่งได้มาจากการสรุปบทเรียนในท่ามกลางการปฏิบัติ ยิ่งพลาดพลั้ง ก็ยิ่งสู้ และยิ่งเชื่อมั่น รู้จักแสวงหาตลอดจนขอความช่อยเหลือจาก “ผู้ร่วมมือ” ซึ่งล้วนเป็นคนเก่งกว่า ดีเด่นกว่า ด้วยความเคารพ จริงใจ ไว้ใจ มองแต่ข้อเด่น กระทั่งบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่และกว้างไกลมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ในท้ายที่สุด...

 

สารบัญ


บทที่ ๑ ตั้งเป้าหมายเหนือความสามารถร้อยเท่า
บทที่ ๒ ดำเนินการดำเนินการและดำเนินการ
บทที่ ๓ ท่าทีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้
บทที่ ๔ โน้มน้าวด้วยการดำเนินการอย่างถึงที่สุด

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คนฉลาดแสร้งโง่ เล่ม 3 ถึงหัวไม่ดีก็ประสบความสำเร็จได้
คะแนนของคุณ