Kledthai.com

ตะกร้า 0

ชีวิตการงานและการสร้างความสุข (แข็ง)

ISBN: 9786167175225

ผู้แต่ง : วศิน อินทสระ

ผู้แปล : วศิน อินทสระ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ธรรมดา

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : 103

พร้อมส่ง
ISBN:
9786167175225
ราคาพิเศษ ฿113.00 ราคาปรกติ ฿125.00
ชีวิตสัมพันธ์อยู่กับการงาน ผลงาน และการสร้างความสุข การได้รับความสุขจากการงานและผลงานนั้นเป็นความสุขที่ดี พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงความสุขของคฤหัสถ์ ๔ อย่าง คือ ๑. สุขเกิดจากการมีทรัพย์ ๒. สุขเกิดจากการใช้สอยทรัพย์ที่หาได้ ๓. สุขเกิดจากความไม่มีหนี้ ๔. สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษ หรือการดำรงตนอยู่ในสุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ พูดโดยย่อว่า การประกอบกรรมที่ไม่มีโทษ ความสงบเป็นบ่อเกิดอย่างหนึ่งของความสุขที่ประณีต ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงไว้ด้วยคือ พลังแห่งความเงียบ เป็นสุขที่หาง่ายไม่ต้องขวนขวายมากถ้าเรารู้จักทำ คือฝึกให้เป็นผู้รักความสงบ ไม่วิ่งตามความอยากได้เดือดร้อนวุ่นวาย ซึ่งคนส่วนมากเป็นกันอยู่
ชีวิตสัมพันธ์อยู่กับการงาน ผลงาน และการสร้างความสุข การได้รับความสุขจากการงานและผลงานนั้นเป็นความสุขที่ดี พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถึงความสุขของคฤหัสถ์ ๔ อย่าง คือ ๑. สุขเกิดจากการมีทรัพย์ ๒. สุขเกิดจากการใช้สอยทรัพย์ที่หาได้ ๓. สุขเกิดจากความไม่มีหนี้ ๔. สุขเกิดจากการประกอบการงานที่ไม่มีโทษ หรือการดำรงตนอยู่ในสุจริตทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ พูดโดยย่อว่า การประกอบกรรมที่ไม่มีโทษ ความสงบเป็นบ่อเกิดอย่างหนึ่งของความสุขที่ประณีต ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงไว้ด้วยคือ พลังแห่งความเงียบ เป็นสุขที่หาง่ายไม่ต้องขวนขวายมากถ้าเรารู้จักทำ คือฝึกให้เป็นผู้รักความสงบ ไม่วิ่งตามความอยากได้เดือดร้อนวุ่นวาย ซึ่งคนส่วนมากเป็นกันอยู่
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ชีวิตการงานและการสร้างความสุข (แข็ง)
คะแนนของคุณ