Kledthai.com

ตะกร้า 0

เหลียวหลังแลหน้า (ปกแข็ง)

ISBN: 9786165658461

แปลจากหนังสือ : Looking backward Looking Forward

ผู้แต่ง : รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ทับหนังสือ

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนหน้า : 776

พร้อมส่ง
ISBN:
9786165658461
ราคาพิเศษ ฿792.00 ราคาปรกติ ฿880.00

คำนำ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมงานที่ผมเขียนใน Facebook ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคม 2561 ก่อนหน้านั้น ผมประสบอุบัติเหตุบนรถโดยสารประจำทาง โดยมิใช่ความผิดของคนขับ หากแต่เป็นความผิดของสตรีที่ขับรถอยู่ข้างหน้า ซึ่งเหยียบเบรกกะทันหัน ผมป่วยถึงขั้นเดินไม่ได้อยู่ 2-3 เดือน เมื่ออาการดีขึ้นมากแล้ว ลูกสาว (ดุจจินดา ธนะพรพันธุ์) แนะนำให้เขียน fb เพื่อกระตุ้นให้สมองทำงาน ผมเพลิดเพลินกับการเขียน fb เพราะผมชอบเขียนหนังสืออยู่ก่อนแล้ว เริ่มตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ ต่อมาเป็นนักศึกษาและอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรากฏว่า เนื้อหาที่เขียนบน fb มีหลายร้อยหน้า หลากหลายเรื่องราว และมีคุณภาพพอสมควร (ประเมินอย่างเข้าข้างตนเอง)

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งไทยและสากล ผมตั้งชื่อว่า “เหลียวหลัง แลหน้า” ตามอัตชีวประวัติของท่านศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพราะมีเนื้อหาทั้งย้อนอดีตและแลไปข้างหน้า ผมได้จัดหมวดหมู่ของเรื่องที่เขียน เพื่อสะดวกแก่การอ่าน

หนังสือเล่มนี้อุทิศให้แก่ท่านศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้มีคุณูปการแก่ผมและครอบครัวอย่างเหลือคณานับ

- รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

สารบัญ

ภาคที่หนึ่ง สากล ตอนที่หนึ่ง การเมืองสากล

การเมืองโลก

การเมืองสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

การเมืองสหรัฐอเมริกาในอดีต

การเมืองสหภาพยุโรปในอดีต

การเมืองสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน

การเมืองสหราชอาณาจักรในอดีต

ตอนที่สอง เศรษฐกิจสากล

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน

เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน

ธุรกิจ

องค์กรโลกบาล

ภาคที่สอง ทุนวัฒนธรรมสากล

หนังสือโลกหนังสือ

รางวัลวรรณกกรม

ภาพยนตร์

ดนตรี

กีฬา

แฟชั่น และ อาหารการกิน

ภาคที่สาม โลกวิชาการสากล

เศรษฐศาสตร์

วิจารณญาณแบะการเมือง

ประวัติเศรษฐศาสตร์

การศึกษา และ เทคโนโลยี

ภาคที่สี่ ไทย

การเมืองไทย

เศรษฐศาสตร์ไทย

ประวัติเศรษฐศาสตร์ไทย

โลกวิชาการไทย

นักเขียน

ศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย

ภาพยนตร์ไทย

ผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เหลียวหลังแลหน้า (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ