Kledthai.com

ตะกร้า 0

สำรวจพื้นที่ทางสังคม อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน

ISBN: 9786164860476

ผู้แต่ง : สันต์ สุวัจฉราภินันท์ บรรณาธิการ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม ในเครือบริษัทสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์ จำกัด

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มิถุนายน 2564

จำนวนหน้า : 568

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860476
ราคาพิเศษ ฿432.00 ราคาปรกติ ฿480.00

“พื้นที่ทางสังคม”แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาในศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาพื้นที่ทางกายภาพอย่างละเอียดอ่อนมากขึ้น ไม่ได้เพ่งพิจารณาจากแง่มุมของการออกแบบ หรืองานใช้สอย แต่พิจารณาลึกลงไปในส่วนของผู้ใช้ คนที่อยู่อาศัยในนั้น หรือคนที่มีส่วนร่วมในพื้นที่นั้นๆ งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการสำรวจ แยกแยะ จัดกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่างหลากหลายของแนวคิดที่ว่าด้วย “พื้นที่ทางสังคม” ที่มิได้มีหนึ่งเดียว มิได้มีแนวทางในการเข้าไประบุ อธิบาย คลี่คลายถึงที่มาที่ไป การก่อรูปและการดำเนินไปของพื้นที่ทางสังคม

“พื้นที่ทางสังคม”แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาในศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาพื้นที่ทางกายภาพอย่างละเอียดอ่อนมากขึ้น ไม่ได้เพ่งพิจารณาจากแง่มุมของการออกแบบ หรืองานใช้สอย แต่พิจารณาลึกลงไปในส่วนของผู้ใช้ คนที่อยู่อาศัยในนั้น หรือคนที่มีส่วนร่วมในพื้นที่นั้นๆ งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการสำรวจ แยกแยะ จัดกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่างหลากหลายของแนวคิดที่ว่าด้วย “พื้นที่ทางสังคม” ที่มิได้มีหนึ่งเดียว มิได้มีแนวทางในการเข้าไประบุ อธิบาย คลี่คลายถึงที่มาที่ไป การก่อรูปและการดำเนินไปของพื้นที่ทางสังคม

 • บทนำ : ภาพร่างของพื้นที่ทางสังคม
 • กระบวนการสรรสร้างพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและเอื้อให้เกิดพื้นที่ทางสังคม: กรณีศึกษาชุมชนย่านคลองบางหลวง
 • จังหวะชีวิตเมืองและพื้นที่ทางสังคมของชุมชนละแวกบ้านในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ 
 • จากแนวคิด “การฟื้นฟูย่านเกย์” สู่ “การก่อตัวของพื้นที่เควียร์” : กรณีศึกษาย่านอารีย์ - ประดิทพัทธ์ในกรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานครผสมผสานพันทาง : สภาวะอัตวิสัยและภาพตัวแทนของเมือง ในภาพยนต์ไทยที่กำกับโดยผู้กำกับชาวเอเชียตะวันออก
 • การค้าขายอาหารริมทางในย่านศาลายา - นครปฐม : ปฏิบัติการเชิงพื้นที่การผลิตสร้างพื้นที่ทางสังคม และความเป็นเมืองในชีวิตประจำวัน
 • ฮาลาล-แลนด์ : การอุบัติและภาพตัวแทนของสถาปัตยกรรมร้านอาหารนานาชาติของชาวไทยมุสลิม : กรณีศึกษาพื้นที่เมืองย่านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร 
 • ปฏิบัติการเชิงพื้นที่และภาพตัวแทนบนพื้นที่เมืองของกลุ่มดิจิทัลโนแมดบนกรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่
 • บทสังเคราะห์ : สำรวจพื้นที่ทางสังคม : อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน 

 

สารบัญ

คำนำจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

คำนำบรรณาธิการ

บทนำ: ภาพร่างของพื้นที่ทางสังคม

 • กระบวนการสรรสรา้งพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมและการเอื้อให้เกิดพื้นที่ทางสังคม: กรณีศึกษา ชุมชนย่านคลองบางหลวง
 • จังหวะชีวิตเมืองและพื้นที่ทางสังคมของชุมชนละแวกบ้านในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่
 • จากแนวคิด “การฟื้นฟูย่านเกย์” สู่ “การก่อตัวของพื้นที่เควียร์”: กรณีศึกษาย่านอารีย์-ประดิพัทธ์ในกรุงเทพมหานคร
 • กรุงเทพมหานครผสมผสานพันทาง: สภาวะอัตวิสัยและภาพตัวแทนของเมืองในภาพยนตร์ไทยที่กำกับโดยผู้กำกับชาวเอเชียตะวันออก
 • การค้าขายอาหารริมทางในย่านศาลายา-นครปฐม: ปฏิบัติการเชิงพื้นที่ การผลิตสร้างพื้นที่ทางสังคม และความเป็นเมืองในชีวิตประจำวัน
 • ฮาลาล-แลนด์: การอุบัติและภาพตัวแทนของสถาปัตยกรรมร้านอาหารนานาชาติของชาวไทยมุสลิม: กรณีศึกษาพื้นที่เมืองย่านตะวันออก
 • ปฏิบัติการเชิงพื้นที่และภาพตัวแทนบนพื้นที่เมืองของกลุ่มดิจิทัลโนแมด บนกรณีศึกษาเมืองเชียงใหม่

บทสังเคราะห์: 

สำรวจพื้นที่ทางสังคม: อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน

ภาคผนวก

ดัชนี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:สำรวจพื้นที่ทางสังคม อัตลักษณ์ ปฏิบัติการ และภาพตัวแทน
คะแนนของคุณ