Kledthai.com

ตะกร้า 0

วิวาทะมานุษยวิทยา : วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา

ISBN: 9786164860452

ผู้แต่ง : ยุกติ มุกดาวิจิตร

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สยามปริทัศน์

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2564

จำนวนหน้า : 414

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860452
ราคาพิเศษ ฿351.00 ราคาปรกติ ฿390.00
หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของอัตชีวประวัติทางทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษวิทยาของผม นับตั้งแต่ที่ผมเริ่มรู้จักวิชามานุษวิทยาในปลายทศวรรษ 1980 จนศึกษาจบปริญญาเอกมานุษวิทยาในปลายทศวรรษ 2000 ถึงปัจจุบันก็ผ่านมากว่า 30 กว่าปี

หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนส่วนหนึ่งของอัตชีวประวัติทางทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยาของผม นับตั้งแต่ที่ผมเริ่มรู้จักวิชามานุษวิทยาในปลายทศวรรษ 1980 จนศึกษาจบปริญญาเอกมานุษวิทยาในปลายทศวรรษ 2000 ถึงปัจจุบันก็ผ่านมากว่า 30 กว่าปี หลังจบปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมสร้างบทสนทนาทั้งวิพากษ์และทำความเข้าใจงานเขียนทางวิชาการของนักวิชาการไทย ผ่านแนวความคิดจากมานุษวิทยาสากลมาอย่างต่อเนื่อง 

สารบัญ 

คำนำสำนักพิมพ์

บทนำ : วิวาทะมานุษวิทยา

กิตติกรรมประกาศ

ภาค 1 มานุษวิทยาหลังทศวรรษ 1980 

ภาค 2 วิกฤติศรัทธาต่อมานุษวิทยา

ภาค 3 การแสวงหาหลังวิกฤต

บทส่งท้าย : อัตชีวประวัติทางวิชาการ

บรรณานุกรม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:วิวาทะมานุษยวิทยา : วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา
คะแนนของคุณ