Kledthai.com

ตะกร้า 0

Box Set ภควัทคีตา: พระเจ้าสนทนากับอรชุน เล่ม 1 - 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงคำศัพท์

ISBN: 9780876129944

แปลจากหนังสือ : The Bhagavad Gita: God Talks With Arjuna

ผู้แต่ง : ปรมหังสา โยคานันทะ

ผู้แปล : Self-Realization Fellowship

สำนักพิมพ์ : Self-Realization Fellowship

ปีที่พิมพ์ : 2565

จำนวนหน้า : รวม 2 เล่ม 1,832 หน้า

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9780876129944
ราคาพิเศษ ฿891.00 ราคาปรกติ ฿990.00

ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน เล่ม 1 - 2

ราชศาสตร์แห่งการหยั่งรู้พระเจ้า

อมตะสนทนาระหว่างวิญญาณกับบรมวิญญาณ

โดย ปรมหังสา โยคานันทะ

พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงคำศัพท์ ราคาลดพิเศษ

ขายทั้งชุด 2 เล่ม บรรจุในกล่องอย่างดี

เล่ม 1 บทที่ 1-5

เล่ม 2 บทที่ 6-18

.

“เมื่อบุคคลเดินบนเส้นทางกลับสู่พระเจ้า คีตาจะฉายแสงสว่าง

บนทางดำเนินนั้น...คัมภีร์สุดลึกซึ้งว่าด้วย โยคศาสตร์

การรวมกับพระเจ้า และเป็นหนังสือคู่มือในชีวิตประจำวัน”

-ปรมหังสา โยคานันทะ

.

“พระเจ้าจะสนทนากับท่าน เช่นเดียวกับที่ทรงสนทนากับอรชุน ดั่งที่พระองค์ทรงยกจิตสำนึกและวิญญาณของอรชุน พระองค์ทรงยกวิญญาณของท่านเช่นเดียวกัน และดั่งที่พระองค์ทรงประทานนิมิตธรรมสูงสุดให้แก่อรชุน พระองค์ก็จะทรงประทานการเห็นแจ้งแก่ท่านเช่นเดียวกัน”

-ภควัทคีตา: พระเจ้าสนทนากับอรชุน

“ท่านมหาตมา คานธี อหิงสาบุคคลร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ท่านมีหนังสือติดตัวอยู่เล่มหนึ่ง คือ ภควัทคีตา ท่านกล่าวว่าท่านอ่านเที่ยวแล้วเที่ยวเล่าเมื่อมีโอกาส ในการอ่านแต่ละครั้ง ทำให้ท่านเป็นคนดีขึ้น คำกล่าวของท่านมหาตมา คานธี ถึงภควัทคีตาเป็นสิ่งที่สะดุดใจมาก เพราะท่านเป็นบุคคลร่วมสมัยที่แสดงให้โลกประจักษ์ว่า การต่อสู้ด้วยอหิงสธรรมสามารถเอาชนะพลังอำนาจของกองทัพที่เกรียงไกรที่สุดในโลกได้ การปักธงแห่งอหิงสธรรมลงบนโลกสมัยใหม่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรง เป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่สำคัญยิ่งนัก ก็ในเมื่อมหาบุรุษเช่น ท่านมหาตมา คานธี กล่าวว่า ‘ภควัทคีตาทำให้ท่านเป็นคนดีขึ้น’ เราย่อมควรที่จะใส่ใจว่า ภควัทคีตาคืออะไร...”

-ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี

.

“อรรถาธิบายภควัทคีตาทั้ง 700 โศลก เปิดเผยปัญญาธรรมอินเดียโบราณอันเกื้อกูลสันติภาพทั้งส่วนตัวและทั่วโลก...สัจจะข้ามกาลเวลา

-สดใส ขันติวรพงศ์

.

“ภควัทคีตา หาใช่คำสอนเพื่ออรชุนแต่เพียงผู้เดียว ทว่าเราทั้งหลายคืออรชุนแห่งโลกยุคใหม่

ไม่มีแง่มุมใดของชีวิตทนุษย์ที่จะพ้นไปจากปัญญาแห่งคีตา ทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกผ่านอรชุน บัดนี้

อยู่ตรงหน้าเราแล้ว รอให้เราซึมซัยทุกถ้อยทุกอรรถ เพราะปัญญาในคีตานี้คือที่พึ่งอย่างแท้จริง”

-นัยนา นาควัชระ

.

“ภควัทคีตา บทเพลงแห่งชีวิต จากภูมิปัญญาอันไร้กาลเวลาแห่งอินเดียโบราณ ได้ถูกแปล และขยายความโดยคุรุเทพปรมหังสา โยคานันทะ มหาโยคีอินเดีย เปิดเผยให้ผู้อ่านได้สัมผัสความหมายอันไพเราะงดงาม เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติกิจแห่งตน ด้วยความเบิกบานเพื่อความประจักษ์แจ้งความหมายแห่งตัวตน”

-ประมวล เพ็งจันทร์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:Box Set ภควัทคีตา: พระเจ้าสนทนากับอรชุน เล่ม 1 - 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงคำศัพท์
คะแนนของคุณ