Kledthai.com

ตะกร้า 0

เคล็ดลับวิธีตัดสินใจ (ปกแข็ง)

ISBN: 2908551314523

ผู้แต่ง : คามาตะ คาทะสึ

ผู้แปล : อธิคม สวัสดิญาณ

สำนักพิมพ์ : เต๋าประยุกต์ ๒๐๑๑

ปีที่พิมพ์ : 2554

จำนวนหน้า : 251

พร้อมส่ง
ISBN:
2908551314523
฿190.00

ถ้าเราพยายามเลี่ยงการตัดสินใจเพราะกลัวความรับผิดชอบที่จะตามมาผลร้ายที่เกิดขึ้น เรายังต้องรับผิดชอบอยู่ดีเพราะการไม่ตัดสินใจ ก็คือการตัดสินใจแบบหนึ่งแล้วไฉนเราจะไม่ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แก้ปัญหาอย่างถูกต้องทันกาล เพื่อสร้างเสริมฐานะ อำนาจ และผลประโยชน์ที่เรามีอยู่เล่า ?

ชีวิตคือการตัดสินใจเบื้องหน้าทางสองแพร่งอย่างต่อเนื่องไม่ว่านักปกครอง นักการเมือง นักากรทหาร นักธุรกิจ นักบริหาร พ่อค้า แม่ค้า พนักงาน หรือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดถึงนักเรียน นักศึกษาจงตัดสินใจโดยถือเป้าหมายและผลประโยชน์ของชาติ องค์กร บริษัท และครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใด แต่ก็ไม่ละทิ้งความเป็นอิสระและมโนธรรมประจำใจบนพื้นฐานปรัชญาเน้นความเป็นมุนษย์เพื่ออนาคตที่ประบความสำเร็จของตนเองโดยที่สามารถป้องกันสาธารณะภัยขององค์กรและพฤติกรรมไร้ศีลธรรมในทุกวงการ

สำนักพิมพ์หวังว่าหนังสือนี้เมื่อผ่านวิจารณญาณของท่านแล้วจะได้รับการย่อยสลายดูดซึมถักทอเป็นประกายแห่งปัญญาอันจะก่อเกิดอนันตคุณแก่สังคมและตัวท่านเอง

ถ้าเราพยายามเลี่ยงการตัดสินใจเพราะกลัวความรับผิดชอบที่จะตามมาผลร้ายที่เกิดขึ้น เรายังต้องรับผิดชอบอยู่ดีเพราะการไม่ตัดสินใจ ก็คือการตัดสินใจแบบหนึ่งแล้วไฉนเราจะไม่ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่แก้ปัญหาอย่างถูกต้องทันกาล เพื่อสร้างเสริมฐานะ อำนาจ และผลประโยชน์ที่เรามีอยู่เล่า ?

ชีวิตคือการตัดสินใจเบื้องหน้าทางสองแพร่งอย่างต่อเนื่องไม่ว่านักปกครอง นักการเมือง นักากรทหาร นักธุรกิจ นักบริหาร พ่อค้า แม่ค้า พนักงาน หรือพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดถึงนักเรียน นักศึกษาจงตัดสินใจโดยถือเป้าหมายและผลประโยชน์ของชาติ องค์กร บริษัท และครอบครัวเหนือสิ่งอื่นใด แต่ก็ไม่ละทิ้งความเป็นอิสระและมโนธรรมประจำใจบนพื้นฐานปรัชญาเน้นความเป็นมุนษย์เพื่ออนาคตที่ประบความสำเร็จของตนเองโดยที่สามารถป้องกันสาธารณะภัยขององค์กรและพฤติกรรมไร้ศีลธรรมในทุกวงการ

สำนักพิมพ์หวังว่าหนังสือนี้เมื่อผ่านวิจารณญาณของท่านแล้วจะได้รับการย่อยสลายดูดซึมถักทอเป็นประกายแห่งปัญญาอันจะก่อเกิดอนันตคุณแก่สังคมและตัวท่านเอง....

สารบัญ

* พื้นฐานการตัดสินใจ
* วิธีวินิจฉันสถานการณ์
* วิธีตัดสินใจเรื่องสำคัญก่อน
* วิธีวินิจฉัยค่านิยม
* วิธีวินิจฉันคน
* วิธีตัดสินใจในการบริหารงานประจำวัน
* วิธีป้องกันการตัดสินใจผิดพลาด
* วิธีวินิจฉันทิศทาง
* วิธีเสริมสร้างความสามารถในการตัดสินใจ
* วิธีวินิจฉันตัวเอง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เคล็ดลับวิธีตัดสินใจ (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ