Kledthai.com

ตะกร้า 0

ช่วงแห่งชีวิต ส.ศิวรักษ์

ISBN: 9786167339290

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : ส.ศิวรักษ์

สำนักพิมพ์ : ริเวอร์ บุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2538

จำนวนหน้า : 531

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167339290
ราคาพิเศษ ฿720.00 ราคาปรกติ ฿800.00

หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของนักเขียนที่มีผลงานทางวรรณกรรมและข้อความต่างๆ มากมาย คือ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ การจัดพิมพ์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ฉบับที่พิมพ์ในครั้งแรกขาดตลาด เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติสุลักษณ์ ศิวรักษ์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตสภาจากประเทศอังกฤษแล้วเดินทางกลับมาเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2505 ซึ่งผู้เขียนได้บรรยายสภาพชีวิตความเป็นอยู่เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมาอย่างถี่ถ้วนละเอียดลออ มีการกล่าวถึงพรรพบุรุษทั้งฝ่ายบิดาและมารดา ซึ่งผู้เขียนสืบเสาะค้นหามาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนช่วงชีวิตตั้งแต่ทารก ชีวิตภายในครอบครัว การศึกษา งานอดิเรกและความสามารถพิเศษที่มีมาตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในมัธยมศึกษา การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศสภาพบ้านเมืองชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ การเข้าร่วมกิจกรรมของสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และสันนิบาตนักเรียนไทยในยุโรป การเข้าร่วมแสดงปาฐกถาและโต้วาทีเนื้อเรื่องโดยตลอดเป็นที่น่าช่วนติดตามอย่างยิ่ง

ส.ศิวรักษ์ เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างปรัชญาทางความคิดของตะวันตกให้เข้ากับตะวันออก ตลอดจนประสานกลมเกลียววัฒนธรรมของไทยในอดีตให้เข้ากับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความรู้ในด้านคติธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้เป็นชีวประวัติของนักเขียนที่มีผลงานทางวรรณกรรมและข้อความต่างๆ มากมาย คือ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ การจัดพิมพ์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ฉบับที่พิมพ์ในครั้งแรกขาดตลาด เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยชีวประวัติสุลักษณ์ ศิวรักษ์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตสภาจากประเทศอังกฤษแล้วเดินทางกลับมาเมืองไทยในปีพุทธศักราช 2505 ซึ่งผู้เขียนได้บรรยายสภาพชีวิตความเป็นอยู่เมื่อประมาณ 60 ปีที่ผ่านมาอย่างถี่ถ้วนละเอียดลออ มีการกล่าวถึงพรรพบุรุษทั้งฝ่ายบิดาและมารดา ซึ่งผู้เขียนสืบเสาะค้นหามาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนช่วงชีวิตตั้งแต่ทารก ชีวิตภายในครอบครัว การศึกษา งานอดิเรกและความสามารถพิเศษที่มีมาตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในมัธยมศึกษา การเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศสภาพบ้านเมืองชีวิตความเป็นอยู่ที่ประเทศอังกฤษ การเข้าร่วมกิจกรรมของสามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และสันนิบาตนักเรียนไทยในยุโรป การเข้าร่วมแสดงปาฐกถาและโต้วาทีเนื้อเรื่องโดยตลอดเป็นที่น่าช่วนติดตามอย่างยิ่ง

ส.ศิวรักษ์ เป็นผู้เชื่อมต่อระหว่างปรัชญาทางความคิดของตะวันตกให้เข้ากับตะวันออก ตลอดจนประสานกลมเกลียววัฒนธรรมของไทยในอดีตให้เข้ากับปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีความรู้ในด้านคติธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งอีกด้วย

สารบัญ

ช่วงที่ 1 กำพืดและเทือกเถาเหล่ากอ
ช่วงที่ 2 กำเนิดและก่อนเกิด
ช่วงที่ 3 เมื่อเป็นเด็กและเข้าโรงเรียน
ช่วงที่ 4 ชีวิตยามสงครามจนตลอดรัชกาลที่แปด
ช่วงที่ 5 เติบโตจนเป็นหนุ่ม
ช่วงที่ 6 เมืองนอก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ช่วงแห่งชีวิต ส.ศิวรักษ์
คะแนนของคุณ