Kledthai.com

ตะกร้า 0

โฉมหน้า ส.ศิวรักษ์

ISBN: 9789742602598

ผู้แต่ง : ส. ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ไทย-ธิเบต

ปีที่พิมพ์ : 2556

จำนวนหน้า : 191

พร้อมส่ง
ISBN:
9789742602598
ราคาพิเศษ ฿162.00 ราคาปรกติ ฿180.00

หากสำหรับผมแล้ว แม้ ส.ศิวรักษ์ จะมิใช่สัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกเรื่องราวในโลก ทว่าแต่ละเรื่องที่ท่านรู้นั้น อาจกล่าวได้ว่ารู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และรู้ดี เช่นนี้ จำเพาะความรู้เท่านั้นเท่าที่ท่านมีอยู่ ก็ประดุจดั่งขุมทรัพย์อันมากมายมหาศาล ที่เราท่านสามารถจะตักตวงกอบโกยกันได้ไม่หมดสิ้น โดยเฉพาะคำพูดและข้อเขียนของท่านนั้น ต้องนับเป็นมรดกทางปัญญาที่ประเมินค่าไม่ได้เลย

ความที่ ส.ศิวรักษ์ รู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และรู้ดีนี่เอง ที่ทำให้สิ่งที่พูด งานที่เขียน มิเป็นเพียงแค่องค์ความรู้ หากยังนำไปสู่การเปิดเผยโฉมหน้าตัวตนที่แท้จริงของ ส.ศิวรักษ์ เองอีกด้วย ทัศนะต่างๆ ที่ได้แสดงไว้ ทำให้เราได้เห็นความรุ่มรวยในสติปัญญา มีอหังการในทางความคิด หากมีความสุจริตในวาทกรรม แม้จะปรากฏโทสจริตขึ้นเป็นครั้งคราว แต่ทุกเรื่องราวที่เขียนถึงกล่าวถึงนั้นก็ปราศจากซึ่งอคติและภยาคติ ทำให้ผู้ฟังอ่านได้ใช้สมองตรองตริใคร่ครวญ เพื่อความถี่ถ้วนในทางปัญญา เติมเต็มโยนิโสมนสิการให้แก่ผู้คน ปลุกมโนธรรมสำนึกของมหาชนน้อยใหญ่ เพียงเท่านี้ก็นับเป็นคุณูปการอันสำคัญยิ่งที่ ส.ศิวรักษ์ ได้กระทำไว้ให้สังคมไทย....

หากสำหรับผมแล้ว แม้ ส.ศิวรักษ์ จะมิใช่สัพพัญญูผู้รอบรู้ทุกเรื่องราวในโลก ทว่าแต่ละเรื่องที่ท่านรู้นั้น อาจกล่าวได้ว่ารู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และรู้ดี เช่นนี้ จำเพาะความรู้เท่านั้นเท่าที่ท่านมีอยู่ ก็ประดุจดั่งขุมทรัพย์อันมากมายมหาศาล ที่เราท่านสามารถจะตักตวงกอบโกยกันได้ไม่หมดสิ้น โดยเฉพาะคำพูดและข้อเขียนของท่านนั้น ต้องนับเป็นมรดกทางปัญญาที่ประเมินค่าไม่ได้เลย

ความที่ ส.ศิวรักษ์ รู้ลึก รู้กว้าง รู้จริง และรู้ดีนี่เอง ที่ทำให้สิ่งที่พูด งานที่เขียน มิเป็นเพียงแค่องค์ความรู้ หากยังนำไปสู่การเปิดเผยโฉมหน้าตัวตนที่แท้จริงของ ส.ศิวรักษ์ เองอีกด้วย ทัศนะต่างๆ ที่ได้แสดงไว้ ทำให้เราได้เห็นความรุ่มรวยในสติปัญญา มีอหังการในทางความคิด หากมีความสุจริตในวาทกรรม แม้จะปรากฏโทสจริตขึ้นเป็นครั้งคราว แต่ทุกเรื่องราวที่เขียนถึงกล่าวถึงนั้นก็ปราศจากซึ่งอคติและภยาคติ ทำให้ผู้ฟังอ่านได้ใช้สมองตรองตริใคร่ครวญ เพื่อความถี่ถ้วนในทางปัญญา เติมเต็มโยนิโสมนสิการให้แก่ผู้คน ปลุกมโนธรรมสำนึกของมหาชนน้อยใหญ่ เพียงเท่านี้ก็นับเป็นคุณูปการอันสำคัญยิ่งที่ ส.ศิวรักษ์ ได้กระทำไว้ให้สังคมไทย....

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:โฉมหน้า ส.ศิวรักษ์
คะแนนของคุณ