Kledthai.com

ตะกร้า 0

ศิวพจน์เพื่อศิวโมกข์

ISBN: 9789747236583

ผู้แต่ง : ส.ศิวรักษ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : 2549

จำนวนหน้า : 252

พร้อมส่ง
ISBN:
9789747236583
ราคาพิเศษ ฿153.00 ราคาปรกติ ฿170.00

ศิวพจน์ศิวโมกข์ ได้รวบรวมงานเขียนและปาฐกถาของอาจารย์สุลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์พุทธทาส และบุคคลธรรมดา ผู้น่ายกย่องในสังคมไทย เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ และเจริญ วัดอักษร รวมถึงแนวคิดของอาจารย์ต่อพลวัตการเคลื่อนไหวในสังคมไทยอีกหลายต่อหลายเหตุการณ์ ซึ่งถ้าท่านผู้อ่านจะได้ใช้สิ่งที่อาจารย์นำเสนอ ณ ที่นี้ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียนตามนามแห่งหนังสือเล่มนี้ ที่มีชื่อว่า ศิวพจน์เพื่อศิวโมกข์ ข้าพเจ้าก็หวังว่าสังคมไทยของเราจะได้ถูกยกระดับโดยคุณค่าในทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แห่งท่านทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแห่งเราในปัจจุบันและลูกหลานในอนาคต

ศิวพจน์ศิวโมกข์ ได้รวบรวมงานเขียนและปาฐกถาของอาจารย์สุลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์พุทธทาส และบุคคลธรรมดา ผู้น่ายกย่องในสังคมไทย เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ และเจริญ วัดอักษร รวมถึงแนวคิดของอาจารย์ต่อพลวัตการเคลื่อนไหวในสังคมไทยอีกหลายต่อหลายเหตุการณ์ ซึ่งถ้าท่านผู้อ่านจะได้ใช้สิ่งที่อาจารย์นำเสนอ ณ ที่นี้ เพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของผู้เขียนตามนามแห่งหนังสือเล่มนี้ ที่มีชื่อว่า ศิวพจน์เพื่อศิวโมกข์ ข้าพเจ้าก็หวังว่าสังคมไทยของเราจะได้ถูกยกระดับโดยคุณค่าในทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม แห่งท่านทั้งหลาย เพื่อประโยชน์สุขแห่งเราในปัจจุบันและลูกหลานในอนาคต
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ศิวพจน์เพื่อศิวโมกข์
คะแนนของคุณ