Kledthai.com

ตะกร้า 0

วิธีจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เมื่อบริษัทได้รับการยืนยันการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้ว ในวันและเวลาทำการ เราจัดส่งหนังสือให้ท่านทางพัสดุ แบบลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถติดตามสถานะพัสดุหนังสือได้จาก Track & Trace หรือ ทาง DHL โดยใส่รหัสพัสดุภัณฑ์ที่บริษัทตอบกลับไปให้หลังจากส่งสินค้าแล้ว หลังจากจัดห่อหนังสือเสร็จ โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาการจัดส่งดังนี้

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑลประมาณ 1-3 วัน
  • ต่างจังหวัด 3 - 7 วัน
  • ต่างประเทศ 2 สัปดาห์

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด ซึ่งไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทขนส่ง ซึ่งในกรณีของการข้ามเขตการจัดส่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ซึ่งลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

***หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงได้ที่ 022259536-9 ต่อ 11,22 โดยแจ้ง หมายเลขใบสั่งซื้อ ชื่อผู้ซื้อ วันที่สั่งซื้อ และชื่อหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ เท่านั้นพนักงานของเราจะทำการดำเนินการให้โดยทันที***

Tips:

หากชำระเงินและแจ้งการชำระเงินก่อน 14.00 น. ทางเราจะสามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ในวันทำการถัดไปการสั่งจ่ายทั้งสองทางนั้น ทาง บ.เคล็ดไทย จก. จะมีการบวกค่าจัดส่งให้โดยในอัตรา ดังต่อไปนี้

อัตราค่าจัดส่ง

  • มูลค่าสินค้า 1 – 599 บาท ค่าจัดส่ง 50 บาท
  • มูลค่าสินค้า 600 บาทขึ้นไป ค่าจัดส่ง ฟรี แต่ยังคงมีส่วนลดเหมือนเดิม 10 %

ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอ่านสิ่งสำคัญเหล่านี้ด้วยความเคารพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทาง บ.เคล็ดไทย จำกัด จะได้รับใช้ท่านอีกในครั้งต่อๆ ไป มีข้อเสนอแนะอันใด ช่วยกรุณาส่งอีเมล์มาที่ [email protected] หรือ ทาง Facebook ทางเราจะได้รับรู้ปัญหาและข้อผิดพลาด เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ตรวจสอบการจัดส่งทางบริษัทจัดส่ง 

ตรวจสอบการจัดส่งทางไปรษณีย์ไทย

  • การจัดส่งแบบ EMS (ด่วนพิเศษ) รหัสเริ่มต้น EQ
  • การจัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียน รหัสเริ่มต้น RJ

ตรวจสอบการจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ไทย