Kledthai.com

ตะกร้า 0

อุทยานแห่งผืนดิน (สภาพ 70%)

ISBN: 9786167368511

ผู้แต่ง : กุนนาร์ รุนด์เกรน

ผู้แปล : เขมลักษณ์ ดีประวัติ, ชมพูนุช ดีประวัติ,วิภาพร ภูริธนสาร, กนกพร นัชนานนท์เทพ

สำนักพิมพ์ : สวนเงินมีมา

ปีที่พิมพ์ : 2557

จำนวนหน้า : 558

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167368511
฿500.00

ทุนนิยมนั้นอยู่รอดได้ด้วยการพึ่งพาการเติบโตของสังคมและการหาประโยชน์จากธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกันทุนนิยมก็บั่นทอนสิ่งเหล่านี้ และนี่คือวิกฤตที่แท้จริงของระบบทุนนิยม 

ทางออกจากปัญหานี้คือเราจะต้องเปลี่ยนจากกลไก และการใช้เหตุผลแบบเดิมๆ ที่ผลักดันเรามาสู่จุดนี้ ไปเป็นหนทางการคิดแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่มากกว่า 

ให้ลองมองว่าโลกก็คืออุทยานที่เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ต้องปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างให้เกียรติ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม 

อนาคตของโลกหรือชะตากรรมของอุทยานแห่งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหมด

ส่วนที่ 1 เรื่องเล่าอันยิ่งใหญ่
- เตรียมเวที
- พัฒนาการของสังคม
- เทคโนโลยีและพลังงานมีอิทธิพลต่อโลกเราอย่างไร
- อะไรขับเคลื่อนอะไร

ส่วนที่ 2 ความท้าทายเชิงนิเวศ - คือมหาพายุหรือ
- ระบบนิเวศ
- พลังงาน
- ภาวะโลกร้อน
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 สังคมของเรา
- อะไรขับเคลื่อนแรงจูงใจของมนุษย์
- โลกาภิวัฒน์
- ประเด็นว่าด้วยการพัฒนา
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 อะไรอยู่ข้างหน้าเรา
- จุดจบของการล่าอาณานิคม
- เส้นทางและเป้าหมาย
- ความเปลี่ยนแปลง
ฯลฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:อุทยานแห่งผืนดิน (สภาพ 70%)
คะแนนของคุณ