Kledthai.com

ตะกร้า 0

นโยบายการคืนสินค้า

สินค้าที่รับคืนต้องเกิดจาก

1. ลูกค้าไม่พอใจกับสภาพหนังสือ

2.หนังสือเกิดความเสียหายจากการขนส่ง

3.ความผิดพลาดในการผลิตหนังสือ

ต้องแจ้งให้เราทราบภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่รับสินค้า

 

การแลกคืน ได้ 3 รูปแบบ

1.เปลี่ยนหนังสือรายการเดิม

2.แลกรับเป็นแต้มคืนบนหน้าเว็บ

ไม่คืนเงินในทุกกรณี และไม่รับเปลี่ยนสินค้า ที่แจ้งสภาพไว้ล่วงหน้า และสินค้าลดราคาพิเศษ

 

ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งการเปลี่ยนคืน

โดยลูกค้าแจ้งเลขบัญชีขอรับเงินคืน พร้อมค่าขนส่ง โดยบริษัทจะดำเนินการโอนคืนเท่านั้น ภายในระยะเวลา 30 วันทำการ