Kledthai.com

ตะกร้า 0

พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่และชาวพุทธทั่วไป (ปกแข็ง)

ISBN: 9789743157837

ผู้แต่ง : แสง จันทร์งาม,อุทัย บุญเย็น

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศยาม

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 7 เมษายน 2563

จำนวนหน้า : 1042

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9789743157837
ราคาพิเศษ ฿855.00 ราคาปรกติ ฿950.00

ดูก่อนอานนท์
บางทีพวกเธออาจจะมีความคิดกันว่า
ธรรมวินัยที่พระศาสดาล่วงลับไปแล้ว
ก็เท่ากับพวกเราไม่มีพระศาสดา
พวกเธออย่าได้คิดอย่างนั้น

ดูก่อนอานนท์
ธรรมวินัยอันเราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย
นั่นแหละคือพระศาสดาของพวกเธอ
เมื่อเราล่วงลับไป

- พระพุทธวจนะในมหาปรินิพพานสูตร

พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่และชาวพุทธทั่วไป

เป็นงานถอดความและเลือกสรรเนื้อหาแห่งพระไตรปิฎก ซึ่งประกอบด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก เป็นการปูพื้นความรู้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก เพื่อให้ผู้อ่านเกิดศรัทธาที่จะศึกษาพระไตรปฎิกฉบับใหญ่ต่อไป ผลงานเล่มนี้เกิดจากการสั่งสมความรู้ทางปริยัติธรรมและความสามารถในการถ่ายทอดเป็นภาษาร่วมยุคร่วมสมัยตามสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่มั่นใจได้ว่าไม่ทำคำสอนในพระไตรปิฎกให้วิปริตเป็นสำคัญ พระไตรปิฎกเล่มนี้มีความงดงามและสืบต่ออายุพระศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนานเท่านาน

- พระวินัยปิฎก
- พระสุตตันตปิฎก
- พระอภิธรรมปิฎก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:พระไตรปิฎกสำหรับผู้บวชใหม่และชาวพุทธทั่วไป (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ