Kledthai.com

ตะกร้า 0

ความรู้คือพันธนาการ WHY KNOWLEDGE DOSE NOT FREE [Eng-Thai]

ISBN: 9786168104101

แปลจากหนังสือ : Letters to the Schools Volume 1

ผู้แต่ง : กฤษณมูรติ

ผู้แปล : หิ่งห้อย ณ ภูเขา

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิอันวีกษณา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 ตุลาคม 2564

จำนวนหน้า : 246

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168104101
ราคาพิเศษ ฿207.00 ราคาปรกติ ฿230.00

หนังสือกฤษณมูรติสองภาษาเล่มนี้ จากมากหนังสือดั้งเดิมชื่อ Letters to the Schools: Volume 1 พิมพ์โดยมูลนิธิกฤษณมูรติแห่งราชอาณาจักร สำนักพิมพ์มูลนิธิอันวีกษณาจำเป็นต้องแยกฉบับดั้งเดิมออกเป็นสองเล่ม คือ ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู และ ความรู้คือพันธนาการ เพิ่อพิมพ์เป็นหนังสือสองภาษาได้โดยที่หนังสือไม่หนาและราคาไม่สูงเกินไปสำหรับผู้อ่าน

(คำชี้แจงสำนักพิมพ์)

            หนังสือกฤษณมูรติสองภาษาเล่มนี้ จากมากหนังสือดั้งเดิมชื่อ Letters to the Schools: Volume 1 พิมพ์โดยมูลนิธิกฤษณมูรติแห่งราชอาณาจักร สำนักพิมพ์มูลนิธิอันวีกษณาจำเป็นต้องแยกฉบับดั้งเดิมออกเป็นสองเล่ม คือ ศักยภาพอันสูงสุดแห่งครู และ ความรู้คือพันธนาการ เพิ่อพิมพ์เป็นหนังสือสองภาษาได้โดยที่หนังสือไม่หนาและราคาไม่สูงเกินไปสำหรับผู้อ่าน

(คำชี้แจงสำนักพิมพ์)

 

สารบัญ

คำชี้แจงสำนักพิมพ์

คำปรารภของผู้แปล

อารัมภบท

คำนำผู้เขียน

 

จดหมายฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่  15 พฤษภาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 กันยายน 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 กันยายน 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 1979

จดหมายฉบับวันที่ 1 มกราคม 1980

จดหมายฉบับวันที่ 15 มกราคม 1980

จดหมายฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1980

จดหมายฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 1980

จดหมายฉบับวันที่ 1 มีนาคม 1980

 

ภาคผนวก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ความรู้คือพันธนาการ WHY KNOWLEDGE DOSE NOT FREE [Eng-Thai]
คะแนนของคุณ