Kledthai.com

ตะกร้า 0

ตลก รัฐธรรมนูญ

ISBN: 9786167939179

ผู้แต่ง : ปูนเทพ ศิรินุพงศ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : Shine Publishing House

ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2559

จำนวนหน้า : 324

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167939179
ราคาพิเศษ ฿293.00 ราคาปรกติ ฿325.00
หนังสือ ตลก รัฐธรรมนูญ รวมบทความคัดสรรของปูนเทพ ศิรินุพงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหนึ่งในคณะนิติราษฎร์ เนื้อหาประกอบด้วย 6 ส่วน คือ บทวิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและข้อถกเถียงทางรัฐธรรมนูญในช่วงก่อนรัฐประหาร 22 พ.ค. 57, ทฤษฎีรัฐธรรมนูญในบริบทความสับสนหลังรัฐประหาร 22 พ.ค. 57, บทวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญ 58, บางข้อพิจารณาเชิงนิติปรัชญาและตุลาการศึกษาในสถานการณ์รัฐประหาร, ข้อพิจารณาว่าด้วยอำนาจและสถานะของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย และมายาคติเกี่ยวกับสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ฉบับพิมพ์ปี 2559 เปลี่ยนปกโดยใช้แจ๊คเก็ตหุ้มในปี 2565 "ปูนเทพมีความรู้ความสามารถในทางนิติศาสตร์ จับประเด็นได้ดีเยี่ยม ค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดลึกซึ้ง เขียนหนังสือได้สละสลวย อภิปรายแสดงเหตุผลโต้แย้งได้อย่างแหลมคม ก่อนแสดงความเห็นในเรื่องใด เขาจะทำการบ้านตระเตรียมข้อมูลมาอย่างดี ที่สำคัญเขามีความคิดทางการเมืองสนับสนุนนิติรัฐ-ประชาธิปไตย" -ปิยบุตร แสงกนกกุล
หนังสือ ตลก รัฐธรรมนูญ รวมบทความคัดสรรของ "ปูนเทพ ศิรินุพงศ์" โครงสร้างของระบบกฎหมายก่อตัวขึ้นจากความสัมพันธ์ทางอำนาจ การต่อสู้แย่งชิงอำนาจในการกำหนดกฎเกณฑ์และรูปแบบของการชี้ขาดข้อพิพาทในทางกฎหมาย นักกฎหมายพยายามอธิบายว่าระบบกฎหมายเป็นระบบปิด อิสระ ไม่ขึ้นกับข้อพิจารณาอื่นทางสังคม มีวัตถุแห่งการศึกษา คือ กฎหมายเท่านั้น ไม่รวมถึงศีลธรรม ศาสนา ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ หรือบริบททางสังคม อย่างไรก็ตาม เอาเข้าจริงแล้ว กฎหมายไม่ได้บริสุทธิ์ถึงเพียงนั้น แต่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือคุณค่าต่างๆ ในสังคม ได้ถูกแปลงให้กลายเป็นรูปของกฎหมายไปหมดแล้วโดยผ่านการกระทำของผู้เล่นในสนามกฎหมายที่เข้ายึดครองอำนาจในการชี้ขาดว่าอะไรคือกฎหมาย ภายใต้อุดมการณ์ “นิติรัฐ” ที่ครอบงำอยู่ในปัจจุบันนี้ ทำให้ “กฎหมาย” กลายเป็นใหญ่ อย่างไรก็ตาม กฎหมายเป็นเพียงตัวอักษรเท่านั้น มันจะมีผลบังคับใช้ได้ก็ต้องมี “คน” ผู้มีอำนาจมาใช้และตีความ ดังนั้น เมื่อ “กฎหมาย” กลายเป็นใหญ่ “นักกฎหมาย” ก็จึงเป็นใหญ่ตามมาด้วย ในฐานะที่นักกฎหมายเป็นผู้กุมอำนาจในการใช้และตีความกฎหมายนั่นเอง เกี่ยวกับผู้เขียน "ปูนเทพ ศิรินุพงศ์" นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จปริญญาโทและเอกจากเยอรมนี หนึ่งในสมาชิกคณะนิติราษฎร์ที่อายุน้อยที่สุด เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ตลก รัฐธรรมนูญ
คะแนนของคุณ