Kledthai.com

ตะกร้า 0

ศกุนตลา และ สาวิตรี (ปกแข็ง)

ISBN: 9786164371361

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศรีปัญญา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2564

จำนวนหน้า : 256

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164371361
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยวรรณคดี 4 ชิ้น แต่เนื้อหามี 2 เรื่อง อันเป็นพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื้อหาของหนังสือเป็นวรรณกรรม 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1 คือ ศกุนตลา และอีก 1 คือ สาวิตรี

เรื่องศกุนตลานี้ ต้นเรื่องเป็นในมหาภารตเป็นเรื่องเกร็ดอันหนึ่ง (หรือเรียกตามภาษาสังสกฤตว่า อุปาข๎ยาณ) มีนามปรากฏว่า ศกุน์ตโลปาข๎ยาณเป็นข้อความที่มีอยู่ในมหาภารต.... การแต่งบทละครเรื่องศกุนตลา เป็นภาษาไทยนี้ ข้าพเจ้าตั้งรูปตามใจของข้าพเจ้าเอง คือให้ เหมาะแก่การที่จะเล่นเป็นละครอย่างไทยได้ ไม่ได้เดินตามแบบ นาฏกะฉบับเดิม แต่หาได้คิดเพิ่มเติมข้อความอันใดลงไปโดยอำเภอใจนอกเรื่องไม่

 

หนังสือ ศกุนตลา และ สาวิตรี (ปกแข็ง) มีริบบิ้น

หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยวรรณคดี 4 ชิ้น แต่เนื้อหามี 2 เรื่อง อันเป็นพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื้อหาของหนังสือเป็นวรรณกรรม 2 เรื่อง ประกอบด้วย 1 คือ ศกุนตลา และอีก 1 คือ สาวิตรี

เรื่องศกุนตลานี้ ต้นเรื่องเป็นในมหาภารตเป็นเรื่องเกร็ดอันหนึ่ง (หรือเรียกตามภาษาสังสกฤตว่า อุปาข๎ยาณ) มีนามปรากฏว่า ศกุน์ตโลปาข๎ยาณเป็นข้อความที่มีอยู่ในมหาภารต.... การแต่งบทละครเรื่องศกุนตลา เป็นภาษาไทยนี้ ข้าพเจ้าตั้งรูปตามใจของข้าพเจ้าเอง คือให้ เหมาะแก่การที่จะเล่นเป็นละครอย่างไทยได้ ไม่ได้เดินตามแบบ นาฏกะฉบับเดิม แต่หาได้คิดเพิ่มเติมข้อความอันใดลงไปโดยอำเภอใจนอกเรื่องไม่

 

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์

ศกุนตลา ของกาลิทาสรัตนกวี

พระราชนิพนธ์คำนำ

ภาคผนวก 1 กล่าวด้วยนาฏกะ

ภาคผนวก 2 อภิธานสังเขป

ศกุนตลา บทละครร้องสำหรับเล่นบนเวที

คำนำ

ตอนที่ 1

องก์ที่ 1

องก์ที่ 2

ตอนที่ 2

องก์ที่ 1

องก์ที่ 2

สาวิตรี

ความเรียง

บทละครร้อง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ศกุนตลา และ สาวิตรี (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ