Kledthai.com

ตะกร้า 0

โอดิสซี - มหากาพย์ อิเลียด (ปกแข็ง)

ISBN: Homer2

แปลจากหนังสือ : The Odyssey - Iliad

ผู้แต่ง : Homer

ผู้แปล : สุริยฉัตร ชัยมงคล,เวธัส โพธารามิก

สำนักพิมพ์ : ทับหนังสือ

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2552-2560

จำนวนหน้า : จำนวน 2 เล่ม

ซีรี่ส์:
หนึ่งในสุดยอดวรรณกรรมคลาสสิค บรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมตะวันตก
สินค้าหมด
ISBN:
Homer2
ราคาพิเศษ ฿900.00 ราคาปรกติ ฿1,300.00

โปรโมชั่นพิเศษ!

1.โอดิสซี (ปกแข็ง) หนังสือหายากสภาพ 70%
2.มหากาพย์ อิเลียด (ปกแข็ง)

ยกชุด 2 เล่ม 900 บาท จากราคาปกติ 1,300 บาท
(จำนวนจำกัด)

1.โอดิสซี (ปกแข็ง) หนังสือหายากสภาพ 70%
- ชาวกรีกเชื่อว่ามหากาพย์ อิเลียด และ โอดิสซี รจนาโดยโฮเมอร์ มีนครต่างๆ ในกรีกเจ็ดแห่ง ที่ว่ากันว่าเป็นแหล่งกำเนิดของเขา ไม่มีใครทราบรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของมหากวีผู้ นี้แน่นอน และก็ปราศจากข้อพิสูจน์ชัดแจ้งด้วยว่ามหากาพย์ทั้งสองเรื่องเป็นผลงานของฅนๆ เดียวกัน แต่เนื้อหาและเอกภาพในแต่ละเรื่องบ่งว่าผู้รจนาเป็นฅนๆ เดียวกัน ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นใครอื่น นอกจากโฮเมอร์ ปราชญ์สมัยใหม่เชื่อว่า เขาคงมีชีวิตอยู่ในแคว้นไอโอเนีย ประมาณ ๗๐๐ ปีก่อนคริสตกาล

มหากาพย์ อิเลียด และ โอดิสซี ได้ร่วมกันสรรสร้างการแสดงออกซึ่งจิตใจแบบตะวันตกออกมาในรูปวรรณกรรมเป็น ครั้งแรก จะเข้าใจง่ายกว่า ถ้ากล่าวว่า อิเลียด คือโศกนาฏกรรม และ โอดิสซี คือนวนิยาย โดยโอดิสซีมีพล็อดเรื่องอันถักร้อยไว้อย่างประณีต มีจุดสนใจในแง่จิตวิทยา และความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องของตัวละครได้กลายเป็นบรรพบุรุษของนวนิยายทั้ง ปวงที่หลั่งไหลตามมาไม่ขาดสาย

สารบัญ

คำแถลงสำนักพิมพ์
คำนำ
เกี่ยวกับผูุ้ถ่ายทอดสู่พากย์อังกฤษ
ผู้แปลสู่พากษ์ไทย : สุริยฉัตร ชัยมงคล
อภิธานนามเทพเจ้ากรีกที่มีบทบาทในมหากาพย์โอดิสซี

บรรพหนึ่ง เทวีอเธเนไปเยือนเทเลมาคุส
บรรพสอง วิวาทะในอิธกะ
บรรพสาม เทเลมาคุสกับเนสเตอร์
บรรพสี่ เมเนลาอุสกับเฮเลน
บรรพห้า คาลิพโซ นางอัปสรทะเล
บรรพหก เนาสิกา ราชนารีเลอลักษณ์
บรรพเจ็ด ในพระราชวังแห่งอัลสิโนอุส
บรรพแปด กรีฑาการเฟเชียน
บรรพเก้า ไซคลอพส์ อสูรเอกะเนตร
บรรพสิบ เซอร์ซี มายาวีเรืองมนตร์
บรรพสิบเอ็ด ในยมโลก
บรรพสิบสอง ภูตสมุทรซิลลา กับ ชาริบดิสห้วงมฤตยู
บรรพสิบสาม โอดิซซุสเหยียบอิธกะ
บรรพสิบสี่ ในเคหาแห่งยูมาอุส
บรรพสิบห้า เทเลมาคุสนิวัตินคร
บรรพสิบหก โอดิสซุสพบโอรส
บรรพสิบเจ็ด โอดิสซุสเข้าเมือง
บรรพสิบแปด ยาจกในราชสำนัก
บรรพสิบเก้า ยูริเคลียจำได้
บรรพยี่สิบ อารัมภบรรพแห่งมิคสัญญี
บรรพยี่สิบเอ็ด มหาศราสน์
บรรพยี่สิบสอง ยุทธนาการในท้องพระโรง
บรรพยี่สิบสาม โอดิสซุสกับเพเนโลพี
บรรพยี่สิบสี่ ปริโยสานแห่งวิบากกรรม
..................
2.มหากาพย์ อิเลียด (ปกแข็ง)
- Iliad – มหากาพย์ อิเลียด เป็นมหากาพย์โบราณของกรีก เป็นที่เข้าใจว่า โฮเมอร์-กวีจักษุบอด ได้รจนาไว้เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว บรรดานักโบราณคดี-นักค้นคว้า ต่างมีความเห็นพ้องกันว่า แม้ว่าโฮเมอร์จะเป็นผู้เริ่มรจนาเรื่องนี้ก็จริง แต่ “มหากาพย์ อิเลียด” เรื่องนี้ได้มีนักขับลำนำ และกวีอีกมากหลาย ได้คิดแต่งเสริมความต้นเรื่องเดิมจนยืดยาวกันต่อๆมา ยุโรปสมัยโบราณ / ยุคสมัยของโฮเมอร์ การขับลำนำเป็น “มหรสพ” อย่างหนึ่งของผู้คนยุคสมัยนั้น กวี-นักขับลำนำได้นำ “มหากาพย์ อิเลียด” ของโฮเมอร์ไปเที่ยวขับให้ประชาชนฟัง เพื่อแลกกับเงินทอง และอาหาร โดยท่องเที่ยวไปตามเมือง, รัฐต่างๆ จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายมาก เมื่อมีการเขียนหนังสือเกิดขึ้น ก็มีคนเขียนรวบรวมบทขับลำนำเหล่านั้น เอามารวมเป็นเรื่องติดต่อกัน จนที่สุดมีด้วยกัน 24 บรรพ (เล่ม/ม้วน)

มหากาพย์ ของโฮเมอร์ มีอยู่ 2 ภาค ภาคแรกชื่อ Iliad อันเป็นเรื่องราวสงครามที่กรุงทรอย ภาคที่สองชื่อ Odyssey เป็นเรื่องราวที่ต้องผจญภัยของ กษัตริย์โอดิสซี ยอดขุนพลแห่งกรีก ระหว่างเดินทางกลับเมืองหลังสงครามกรุงทรอย มหากาพย์ทั้ง 2 เรื่องนี้เปรียบดังขุมทรัพย์ทางวรรณคดีและโบราณคดีของโลก เป็น “บรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมตะวันตก, หนึ่งในสุดยอดวรรณกรรมคลาสสิค” เป็นที่นิยมอ่านกันกมากมาย มีผู้แปลออกเป็นภาษาต่างๆ แพร่หลายไปทั่วโลก
.
โฮเมอร์ เป็นกวีขับลำนำชาวกรีก เขามีชีวิตเมื่อ 700 ปีก่อนคริสตกาลหรือ 400 ปีก่อนพุทธกาล เขาเป็นชายตาบอดท่องเที่ยวไปตามเมืองน้อยใหญ่ในแถบเอเซียไมเนอร์ เที่ยวขับลำนำกล่อมผู้คนด้วยกาพย์แลกกับอาหารเพื่อการดำรงชีพ เชื่อว่าโฮเมอร์ได้สิ้นชีวิจในสภาพวณิพก - ขอทานยากจน เมื่อเขาตายลงแล้วหลายร้อยปีจึงมีผู้เห็นความดีของ มหากาพย์ที่เขาแต่ง แม้กระดูกของโฮเมอร์จะกลายเป็นธุลีดินไปหมดแล้ว แต่ก็มีเมืองถึง 7 เมืองในแว่นแคว้นกรีกอ้างว่า โฮเมอร์ตายในเมืองของตน จึงมีนักขับกาพย์โบราญกล่าวเยอะไว้ว่า เมืองทั้ง 7 ที่อ้างว่าเป็นที่ตายของโฮเมอร์นั้น เมื่อโฮเมอร์มีชีวิตอยู่ไม่เคยมีเมืองใดเหลียวแลปล่อยให้โฮเมอร์ต้องขอทานเขาเลี้ยงชีพจนตลอดชีวิต

มีความเชื่อว่า มหากาพย์ทั้งสองเรื่อง 'มหากาพย์ อิเลียด' และ 'มหากาพย์ โอดิสซี' นั้นเป็นบทกวี - บทเพลงท้องถิ่นที่กระจัดกระจาย เป็นตอนๆ ซึ่งมีการขับร้องแพร่หลายกันมาก่อนราว 1,200 ปีก่อนคริสตกาล นักขับกาพย์หลายคนกับโฮเมอร์กวีชาวกรีกเป็นคนแรก ได้ช่วยกันปะติดปะต่อประมวลกันขึ้นใหม่จนเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน ให้ชื่อว่า 'อิเลียด' และ 'โอดิสซี' มหากาพย์ทั้งสองเรื่องเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า - เป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่

'มหากาพย์ อิเลียด' เป็นตำนานการทำสงครามระหว่างบรรดานักรบกรีก (อะเคียนส์) กับนักรบกรุงทรอย (อิเลียม) มูลเหตุแห่งสงครามอันนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงนี้ กล่าวอ้างว่าสืบเนื่องมาจากรูปโฉมงดงามชวนหลงใหลของพระนางเฮเลน/เฮเลเน ชายาของเมเนลาอุส กษัตริย์แห่ง สปาร์ตา ขณะที่เมเนลาอุสกับเฮเลเนครองคู่กันอย่างมีความสุข มีโอรสและธิดาหลายองค์ จวบจนกระทั่งวันหนึ่ง เจ้าชายปารีส โอรสกษัตริย์ปริอัม/ปริอามอส แห่งกรุงทรอยอาเดินทางมายังสปาร์ตา ปารีสถูกค้นพบตัวในสปาร์ตา แต่กษัติรย์เมเนลาอุสได้รับเขาเข้ามาในวัง ให้การดูแลและต้อนรับอย่างอบอุ่น และขอให้ปารีสจากไปแต่โดยดี ในขณะที่ปารีสจากไป เขาไปล่อลวงเฮเลเนแล้วลักพาตัวนางหนีกับไปยังกรุงทรอยอาทำให้กลายเป็นจุดกำเนิดสงครามแห่งเมืองทรอยอาอันลือลั่น ระหว่าสงครามอันยาวนานต่างฝ่ายพลัดกันชนะพลัดกันแพ้ ด้วยเหล่าเทพเจ้าบนยอดเขาโอลิมปัส/โอลิวม์ปอส ลงมายุ่งวุ่นวายชี้นำเหล่านักรบทั้งสองฝ่าย พากันเหาะลงไปช่วยข้างโน้นทีข้างนี้ทีเป็นที่สุนกสนาน ดลบันดาลพละกำลังและอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์แก่เหล่านักรบทั้งสองฝ่ายจนวาระสุดท้ายของกรุงทรอยอา

'มหากาพย์ อิเลียด' แสดงให้เห็นสัจธรรมของการต่อสู้เพื่อชัยชนะ ได้เห็นถึงความกล้าหาญ อดทน ความรักระหว่างสหายร่่วมรบ ความรักครอบครัว การให้ความเคารพ-ให้เกียรดิ์ซึ่งกันและกัน ความฉลาดไหวพริบของมนุษย์ในขณะที่ต่อสู้ช่วงชิงชัย ต้นเหตุของความเสื่อมและความเจริญ 'มหากาพย์ อิเลียด' อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของโศกนาฎกรรม เล่าถึงเหตุการณ์ 15 วันสุดท้ายของสงครามทรอยอาที่กินเวลายาวนานถึง 10 ปี นับเป็นบันทึกเรื่องราวอันเป็นพื้นฐานความเชื่อ และต้นกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก ที่สะท้อนถึงคุณค่าทางด้านคติธรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม การเมือง - การปกครอง

'มหาการพย์ โอดิสซี' เป็นตำนานดุจดังนิยายผจญภัย มีตัวละครเอก คือ 'โอดิสซุส / โอดิวส์เซวส์' นักรบกรีก กษัตริย์แห่งนครอาธากะ หลังจากเสร็จศึกกรุงทรอยอาแล้ว ระหว่างเดินทางกลับสู่มาตุภูมิคืนสู่ชายาและโอรสแห่งตน มีอันต้องพลัดพรากสูญเสียกองเรือ สหายศึกอันเป็นทีรักของตน ต้องผจญภัย - เผชิญอันตรายต่างๆ นานาที่โหมกระหน่ำเข้ามาในชีวิต เนื่องด้วยโพไซดอน/โปเซดอนเชษฐาแห่งซุส/เซวส์ เจ้าผู้เขย่าปฐพีเทพแห่งท้องสมุทรผู้ครองทะเลเยี่ยงเดียวกับเซวส์ที่ครองสรวงสวรรค์ แต่มีเสน่ห์น้อยกว่า น่าขามเกรมในรูปลักษณ์ พระองค์ตามล้างผลาญวีรบุรุษโอดิวเซอส์อย่างไม่ยอมเลิกรา

'มหากาพย์ อิเลียด' และ 'มหาการพย์ โอดิสซี' ถูกขับร้อง เมื่อมีการใช้ตัวอักษรแล้ว ก็ถูกอ่าน ถูกถ่ายทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับศตวรรษ จึงกล่าวได้ไม่ผิดว่า "มหากาพย์ ทั้งสองเรื่องเป็น 'บรรพบุรุษแห่งวรรณกรรมกรีก - วรรณกรรมโลกตะวันตก, หนึ่งในสุดยอดวรรณกรรมคลาสสิค' "

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:โอดิสซี - มหากาพย์ อิเลียด (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ