Kledthai.com

ตะกร้า 0

คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม ๑-๒ (ปกแข็ง)

ISBN: 987456321580

ผู้แต่ง : เล่า ชวน หัว

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ปันปัญญา

ปีที่พิมพ์ : 2560

จำนวนหน้า : จำนวน 2 เล่ม

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
987456321580
ราคาพิเศษ ฿711.00 ราคาปรกติ ฿790.00

()คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม ๑ (ปกแข็ง)
()คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม ๒ (ปกแข็ง)

()คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม ๑ (ปกแข็ง)

- ไล่เรียงความจริง เหตุการณ์สามก๊กอย่างละเอียดตั้งแต่ ยุคก่อนสามก๊ก ยุคสามก๊ก และ ยุคหลังสามก๊ก ค.ศ. ๒๕ – ค.ศ. ๓๑๙ รวมทั้งสิ้น ๒๙๑ ปี

ท่านผู้อ่านที่รัก หนังสือ “คุ้ยความจริงสามก๊ก” คือ สามก๊กฉบับประวัติศาสตร์ งานเขียนชิ้นสำคัญของ “เล่า ชวน หัว” เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตามจดหมายเหตุ มิใช่เรื่องแต่งตามนิยายสามก๊กฉบับของ “หลอกว้านจง” โดยไล่เรียงความจริงเหตุการณ์สามก๊กอย่างละเอียด ตั้งแต่ยุคก่อนสามก๊กคือจับต้นเรื่องตั้งแต่เริ่มต้น “ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก” หรือ “ตงฮั่น” ไล่เรียงตั้งแต่ ค.ศ.ที่ ๒๕ เรื่อยมาจนกระทั่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกล่มสลาย แผ่นดินจีนแตกแยกเป็นเสี่ยงๆ จนกระทั่งมีผู้กล้ารวบรวมแคว้นเล็กน้อยทั้งหลายขึ้นมาจนเหลือเพียงสามก๊ก

จากนั้นจึงมาถึงยุคสามก๊ก โดยผู้เขียนได้ค้นคว้าขุดคุ้ยหาความจริงของเหตุการณ์จริงสามก๊ก มาไล่เรียงให้เห็นกันอย่างละเอียดทุกซอกมุม จนกระทั่งราชวงศ์จิ้นแห่งก๊กเว่ย ได้รวบรวมสามก๊กให้แผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียว และดำเนินเรื่อยมาตราบจนกระทั่งราชวงศ์จิ้นได้ล่มสลายลงใน ค.ศ.ที่ ๓๑๖ แผ่นดินจีนจึงได้แตกเป็นเสี่ยงๆ แยกเป็นก๊กเล็กก๊กน้อยมากมายอีกครั้งหนึ่ง

“คุ้ยความจริงสามก๊ก” จึงเป็นการไล่เรียงเหตุการณ์ความจริงทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ ยุคก่อนสามก๊ก ยุคสามก๊กและยุคหลังสามก๊ก นับแต่ ค.ศ.ที่ ๒๕ ถึง ค.ศ.ที่ ๓๑๖ รวมทั้งสิ้น ๒๙๑ ปี โดยเป็นเจตนาสูงสุดของผู้เขียนที่ประสงค์ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพต้นเหตุแห่งการเกิดสามก๊ก ความจริงของเหตุการณ์สามก๊ก และไล่เรียงเรื่อยมาให้เห็น ผลอันเป็นบั้นปลายด้วยว่าหลังสามก๊กได้รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว เหตุการณ์ดำเนินต่อไปอย่างไร เป็นการศึกษาสามก๊กอย่างมีที่มาและที่ไปมิใช่การอ่านรู้แต่เพียงเรื่องราวของสมัยสามก๊กเท่านั้น
..............
()คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม ๒ (ปกแข็ง)

- คุยความจริงสามก๊ก เล่ม ๒ ประวัติศาสตร์สามก๊ก ฉบับ "คนเดินดิน"

ไล่เรียงความจริงเหตุการณ์ "สามก๊ก" อย่างละเอียด ตั้งแต่ยุคก่อนสามก๊ก ยุคสามก๊ก และยุคหลังสามก๊ก ค.ศ. ๒๕ - ค.ศ. ๓๑๖ รวมทั้งสิ้น ๒๙๑ ปี อย่างละเอียดทุกซอกทุกมุม จนกระทั่งราชวงศ์จิ้น แห้งก๊กเว่ย รวมสามก๊กให้แผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวจนถึงการล่มสลายและแตกเป็นเสี่ยงๆ

ผู้อ่านจะได้เห็นภาพต้นเหตุแห่งการเกิดสามก๊ก ความจริงของเหตุการณ์สามก๊ก และไล่เรียงเรื่อยมาให้เห็นผลอันเป็นบั้นปลายด้วยว่าหลังสามก๊กได้รวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว เหตุการณ์ดำเนินต่อไปอย่างไร เป็นการศึกษาสามก๊กอย่างมีที่มาและที่ไป มิใช่การอ่านรู้แต่เพียงเรื่องราวของสมัยสามก๊กเท่านั้น

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คุ้ยความจริงสามก๊ก เล่ม ๑-๒ (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ