Kledthai.com

ตะกร้า 0

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ (ปกแข็ง) --> หนังสือสภาพ 70%

ISBN: 9786167667195

ผู้แต่ง : ณัฐพล ใจจริง

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ฟ้าเดียวกัน

ปีที่พิมพ์ : พ.ศ. 2556

จำนวนหน้า : 408

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167667195
ราคาพิเศษ ฿424.00 ราคาปรกติ ฿550.00

การศึกษา "ปฏิปักษ์ปฏิวัติ 2475" ผ่านการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่หรือประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแบบใหม่เพื่อคลี่ให้เห็นถึงความคิดและความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มอนุรักษนิยมหรือกลุ่มกษัตริย์นิยมที่เป็นกลุ่มพลังทางการเมืองที่สำคัญภายหลังการปฏิวัติ 2475

ณัฐพล ใจจริง "รื้อ" ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการเมืองไทย รวมทั้งบทบาทของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมต่อระบอบการเมือง โดยใช้เอกสารหลักฐานทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่า แท้ที่จริงแล้วปัญหาและความคิดพิกลพิการต่างๆ ของการเมืองไทยนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของสถาบันกษัตริย์และกลุ่มกษัตริย์นิยมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ

บทที่ 1 คว่ำปฏิวัติ-โค่นคณะราษฎร : การก่อตัวของ "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
บทที่ 2 "ความชอบด้วยระบอบ" : วิวาทะว่าด้วย "รัฏฐาธิปัตย์" ในคำอธิบายกฏหมายรัฐธรรมนูญ (2475-2500)
บทที่ 3 กำเนิดระบอบประชาธิปไตยแบบอำนาจจำกัด : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย (2475-2490)
บทที่ 4 ฝันจริงของนักอุดมคติ "น้ำเงินแท้" : รื้อ 2475 สร้างระบอบกลายพันธุ์
บทที่ 5 อ่านปทานุกรมของสอ เสถบุตร ในฐานะวรรณกรรมการเมือง
บทที่ 6 โหรกับการโต้ปฏิวัติ 2475 : แฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ กับ 76 เทพการเมือง
บทที่ 7 วิวาทะเค้าโครงการณ์เศรษฐกิจกับบันทึกพระบรมราชวินิจฉัยและการเมืองของการผลิตซ้ำ
บทที่ 8 พระบารมีปกเกล้าฯ ใต้เงาอินทรี : แผนสงครามจิตวิทยาอเมริกันกับการสร้างสถาบันกษัตริย์ให้เป็น "สัญลักษณ์" แห่งชาติ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ (ปกแข็ง) --> หนังสือสภาพ 70%
คะแนนของคุณ