Kledthai.com

ตะกร้า 0

การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ พิมพ์ครั้งที่ 3

ISBN: 9786169415718

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : หจก.อาริยะสิริโชติ

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม 2566

จำนวนหน้า : 113

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786169415718
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿219.00

การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิมพ์ครั้งที่ 3 มกราคม 2566

เหมาะสำหรับผู้สนใจศึกษาด้านนโยบายสาธารณะ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

.

“อีกหนึ่งความพยายามในการต่อยอดและเติมเต็มองค์ความรู้ในด้านนี้อย่างน่าสนใจยิ่ง กล่าวคือ ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นข้อจำกัดของกระบวนทัศน์เดิมๆ ในการออกแบบนโยบายสาธารณะที่มักเป็น “การคิดให้เป็นระบบ” (Systematic Thinking) ที่เน้นเพียงการคิดให้ครบเป็นระบบขั้นตอนเท่านั้น สิ่งที่ควรจะเป็นคือ “การคิดเชิงระบบ” (System Thinking) คือการคิดเชื่อมโยงอย่างองค์รวม อันเป็นประโยชน์ยิ่งในทางนโยบายสาธารณะ”

สารบัญเนื้อหา

บทที่ 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ

1.1 นโยบายสาธารณะ

1.2 กระบวนการนโยบายสาธารณะ

1.3 การผลักดันนโยบายสาธารณะ

บทที่ 2 การออกแบบนโยบายสาธารณะ

2.1 เข้าใจคำว่าออกแบบ

2.2 ความสำคัญของการออกแบบนโยบายสาธารณะ

2.3 การออกแบบนโยบายสาธารณะ คืออะไร ?

2.4 การเตรียมการทางนโยบาย

บทที่ 3 การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ

3.1 วิเคราะห์กระบวนทัศน์นโยบายสาธารณะอันสะท้อนให้เห็นปัญหาในทางวิธีคิดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนโยบายสาธารณะ

3.2 การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ

บทที่ 4 กรณีศึกษา

บทที่ 5 บทสรุป

บรรณานุกรม

ดัชนีค้นคำ

ประวัติผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การออกแบบนโยบายสาธารณะโดยใช้การคิดเชิงระบบ พิมพ์ครั้งที่ 3
คะแนนของคุณ