Kledthai.com

ตะกร้า 0

เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ISBN: 9786169396550

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ปิยบุตร แสงกนกกุล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิคณะก้าวหน้า

ปีที่พิมพ์ : พิมพครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2565

จำนวนหน้า : 408

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786169396550
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์

ปิยบุตร แสงกนกกุล

.

“หนังสือ “เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์” เล่มนี้ คือ การรวบรวมข้อเขียน บทความ บทอภิปราย การบรรยาย และบทสัมภาษณ์ของผมที่เกี่ยวกับประเด็นสถาบันกษัตริย์ ตั้งแต่ 2549 จนถึง 2565 ผมพยายามนำเสนอความรู้ ข้อมูล และความคิดเห็น เกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ อย่างตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้ข้อจำกัดของความไม่แน่นอนชัดเจนของการใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112”

-คำนำผู้เขียน

สารบัญ

หมวด 112

1.มาตรา 112

2.บทวิจารณ์คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีมาตรา 112 ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

3.กางทุกปัญหามาตรา 112

4.วิธีตอบคำถาม สยบทุกข้อโต้แย้ง กรณียกเลิกมาตรา 112

5.ทำไมต้องยกเลิกมาตรา 112

6.มาตรา 112 กับโลกสมัยใหม่

7. ผู้ที่หยุดการใช้ 112 ผิดเพี้ยนได้ คือ นักการเมือง

.

หมวด ประสบการณ์จากต่างประเทศ

1.เมื่อฆวน คาร์ลอส ปฏิเสธรัฐประหาร

2.Ultra-royaliste กับการฟื้นฟูและล่มสลายของกษัตริย์ฝรั่งเศส

3.ความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ขัดกับเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น: กรณีหมิ่นประมาทกษัตริย์สเปน

4.“กษัตริย์ไม่อาจครองราชย์” เครื่องมือแก้ไขปัญหากรณีกษัตริย์เบลเยียมไม่ยอมลงนามประกาศใช้พระราชบัญญัติ”

5.การลดพระราชอำนาจกษัตริย์ในสวีเดน และการเพิ่มพระราชอำนาจกษัตริย์ในลิคเตนสไตน์

6.การรักษาสถาบันกษัตริย์ด้วยการสละราชบังลังก์ของกษัตริย์สีหนุ

7.รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น: ต้นแบบรัฐธรรมนูญที่แก้ปัญหาสภาวะ "กษัตริย์นิยมล้นเกิน"

.

หมวด พระราชอำนาจกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

1.การลงพระปรมาภิไธย และการสนองพระบรมราชโองการ

2.อะไรคือ ตัดสิน “ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์”

3.การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของกษัตริย์ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตย

4.พระราชดำรัสของกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

5.กษัตริย์กับนายกรัฐมนตรี ใครมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งกันแน่?

6.เมื่อประมุขของรัฐหนึ่งไปใช้อำนาจอธิปไตยในดินแดนอีกรัฐจะเป็นอย่างไร

7.การลงพระปรมาภิไธยในดินแดนเยอรมนี

8.ปัญหาเกี่ยวกับภาษีมรดกของพระมหากษัตริย์ไทยในบาวาเรีย

9.สภาเยอรมันออกรายงานศึกษากรณีกษัตริย์ไทยประทับเยอรมนี

10.ปัญหาการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้กฎหมายล่าช้า

11.กษัตริย์กับสถานะจอมทัพไทย

12.พระราชอำนาจกษัตริย์ไทยและที่อื่นในโลกประชาธิปไตย แค่ไหน อย่างไร จึงเหมาะสม?

13.“ข้อยกเว้น” แก่สถาบันกษัตริย์

14.รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้ให้พระราชอำนาจกษัตริย์ในการวีโต้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม

.

หมวด รัฐธรรมนูญกับกษัตริย์

1.ความหมายของบทบัญญัติ “องค์พระมหากษัตริย์ดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้” ตามความเห็นของหยุด แสงอุทัย

2.หยุด แสงอุทัย กับหลัก The King can do no wrong

3.ปัญหาสถานะ “ละเมิดมิได้” ของกษัตริย์ในความเห็นของ Robespierre

4.“กฎมณเฑียรบาลกับรัฐธรรมนูญ”

5.กษัตริย์ศึกษาในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ

6.การสร้างคำอธิบายของนักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบกษัตริย์นิยม

7.การอภิปรายประเด็นสถาบันกษัตริย์และการประท้วงในสภาผู้แทนราษฎร

8.บันทึกการอภิปรายประเด็นสถาบันกษัตริย์ในสภาผู้แทนราษฎรในอดีต

9.กฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักการ Constitutional Monarchy

10.Constitutional Monarchy คือ การผสมผสานระหว่าง Democracy + Parliamentarism + Monarchy

11.จากรัฐประหาร 8 พ.ย. 2490 ถึงรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557: ความพยายามในการสร้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแลง

12.การก่อรูปของ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์จำแลง”

.

ภาคผนวก

1.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยคณะนิติราษฎร์

2.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยพรรคก้าวไกล

3.ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 โดยคณะราษฎรยกเลิก 112

4.คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 28-29/2555

5.ความเห็นประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เสนอโดยพรรคก้าวไกล ตามหนังสือที่ สผ 0014/5853

6.หนังสือตอบกลับของพรรคก้าวไกลต่อกรณีความเห็นประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เสนอโดยพรรคก้าวไกล

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
คะแนนของคุณ