Kledthai.com

ตะกร้า 0

รวมเรื่องสั้น รพินทรนาถ ฐากูร (ปกอ่อน)

ISBN: 9786168254653

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : รพินทรนาถ ฐากูร (Rabindranath Tagore)

ผู้แปล : เจือ สตะเวทิน, ส. ณ อยุธยา (สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา), ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, เรืองอุไร กุศลาสัย, กมลากร, จรรโลง และ ประภาพ (เจริญศรี ศรหิรัญ)

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์นาคร

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่) กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนหน้า : 224

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168254653
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

รวมเรื่องสั้น รพินทรนาถ ฐากูร (ปกอ่อน)

SELECTED SHORT STORIES

รพินทรนาถ ฐากูร(Rabindranath Tagore) เขียน

เจือ สตะเวทิน และคณะ แปล

คณะผู้แปลประกอบไปด้วย

เจือ สตะเวทิน, ส. ณ อยุธยา (สมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา), ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา, เรืองอุไร กุศลาสัย, กมลากร, จรรโลง และ ประภาพ (เจริญศรี ศรหิรัญ)

พิมพ์ครั้งที่ 3 (ปรับปรุงใหม่) กุมภาพันธ์ 2566

เรื่องสั้นรางวัลโนเบล ชุดที่ 35

สารบัญ

ความนำ : 110 ปีรางวัลโนเบลของคนเอเชีย

.

เทพธิดา

กลับบ้าน

คืนนั้นสำคัญยิ่ง

ไรจรณ

ป้าจ๋า

สิ้นปรารถนา

ศุภา

พ่อค้าเมืองกาบูล

เพื่อนบ้านโฉมงาม

ชัยพฤกษมาลา

พี่สาว

มงคลมุหุต

บอกศาลา

คนหรือผี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รวมเรื่องสั้น รพินทรนาถ ฐากูร (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ