Kledthai.com

ตะกร้า 0

หลอมรวม/ล่มสลาย: ประวัติศาสตร์เชิงโบราณคดีของพระพุทธศาสนาในอินเดีย

ISBN: 9786168215609

แปลจากหนังสือ : Archaeological History of Indian Buddhism

ผู้แต่ง : ลาร์ส โฟเคลิน (Lars Forgelin)

ผู้แปล : วรรณพรรธน์ เฟรนซ์

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ Illuminations Editions

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง กรกฎาคม 2566

จำนวนหน้า : 432

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168215609
ราคาพิเศษ ฿495.00 ราคาปรกติ ฿550.00

หลอมรวม/ล่มสลาย: ประวัติศาสตร์เชิงโบราณคดีของพระพุทธศาสนาในอินเดีย

แปลจาก Archaeological History of Indian Buddhism

ของ “ลาร์ส โฟเคลิน” (Lars Forgelin)

วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ แปล

เชษฐ์ ติงสัญชลี และปวินท์ มินทอง บรรณาธิการ

คำนำเสนอ โดย ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี

โฟเคลินพยายามสร้างภาพ “พุทธศาสนิกชน” ในสมัยโบราณ ผ่านโบราณวัตถุสถาน การศึกษาทางโบราณคดีที่ผ่านมา และเอกสารโบราณ โดยใช้ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา ซึ่งทำให้สามารถมองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก “คน” เป็นหลัก

.

มีการกล่าวถึงปัจจัยภายนอกในการเปลี่ยนแปลงของพุทธศาสนาในแต่ละยุคสมัยด้วยมุมมองใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมลงของพุทธศาสนาและศาสนิกชนได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาฮินดูมากขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 -13 ลงมา

.

อันมีสาเหตุจากการที่พระสงฆ์ไม่พึ่งฆราวาสอีกต่อไป ฆราวาสที่หมดที่พึ่งจึงหันเข้าหาศาสนาฮินดู ที่เพิ่งปรับตัวเช่นเดียวกัน เพื่อตอบรับความต้องการด้านพิธีกรรม การขอพร และการเป็นที่พึ่งทางจิตใจของศาสนิกชาวพุทธเดิม

.

หนังสือเล่มนี้จะมอบมุมมองที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาพัฒนาการพุทธศาสนาในอินเดีย และให้แง่คิดในการพัฒนาต่อยอดความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดีอินเดียต่อไป

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:หลอมรวม/ล่มสลาย: ประวัติศาสตร์เชิงโบราณคดีของพระพุทธศาสนาในอินเดีย
คะแนนของคุณ