Kledthai.com

ตะกร้า 0

"ชาร์ลส์ โบดแลร์: กวีและนักวิจารณ์ศิลปะ" ของสดชื่น ชัยประสาธน์

ISBN: 9786168215586

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ สดชื่น ชัยประสาธน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : Illuminations Editions (อิลลูมิเนชันส์ เอดิชันส์)

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนหน้า : 272

ซีรี่ส์:
-
เริ่มทยอยจัดส่งวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
ISBN:
9786168215586
ราคาพิเศษ ฿315.00 ราคาปรกติ ฿350.00

หนังสือ 'ชาร์ลส์ โบดแลร์: กวีและนักวิจารณ์ศิลปะ' ของศาสตราจารย์ สดชื่น ชัยประสาธน์ ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2543 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรและศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

.

หนังสือเล่มนี้จัดเป็นตำราเล่มแรกที่ช่วยให้ผู้อ่านชาวไทยได้รู้จักชีวิต ผลงาน และความคิดของอัจฉริยกวี-นักวิจารณ์ศิลปะหัวก้าวหน้าผู้นี้

.

หลังจากนั้น ก็ไม่ได้มีการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ใหม่อีกเลย สำนักพิมพ์ Illuminations Editions เห็นว่างานชิ้นนี้มีคุณค่าเป็นอย่างสูงสำหรับผู้สนใจศึกษางานของชาร์ลส์ โบดแลร์ จึงได้ขออนุญาตกับผู้เขียนเพื่อนำหนังสือเล่มนี้มาพิมพ์อีกครั้ง

.

แต่ผู้เขียนมีความประสงค์ที่จะรักษาเนื้อหาในการพิมพ์ใหม่นี้ ให้เหมือนกับการพิมพ์ครั้งแรกทุกประการ ในการพิมพ์ใหม่นี้ สำนักพิมพ์จึงไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ นอกจากเปลี่ยนปกและขนาดของหนังสือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

.

ชาร์ลส์ โบดแลร์ (Charles Baudelaire)

กวีและนักวิจารณ์ศิลปะแห่งศตวรรษที่ 19 ผู้โด่งดังทั้งในฝรั่งเศสและต่างประเทศ ผลงานชิ้นสำคัญคือ ดอกไม้แห่งความชั่ว ทำให้เขาได้ชื่อว่า “บิดาแห่งกวีนิพนธ์สมัยใหม่” ซึ่งมีอิทธิพลสูงต่อกลุ่มสัญลักษณ์นิยมและเซอร์เรียลิสม์ โบดแลร์ได้รับการยกย่องว่าเป็น “หนึ่งในบรรดานักวิจารณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศส” ด้วย จุดเด่นของแนวคิดสุนทรียศาสตร์ก็คือศิลปะหรือความงามนั้นเกิดจากการหลอมรวมของสารพันสิ่งที่มีลักษณะตรงกันข้าม ทั้งผัสสะและศิลปะนานาสาขา ทั้งความดีและความชั่วที่ดำรงอยู่ชั่วคราวและเป็นนิรันดร์ ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนเป็นเอกภาพ ทำให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจซาบซึ้ง ตระหนักในสภาวะและชะตากรรมของมนุษย์ โบดแลร์เป็นบุคคลแรกในฝรั่งเศสที่ถือว่ากวีเป็นทั้งนักวิจารณ์ศิลปะและนักทฤษฎี

.

สดชื่น ชัยประสาธน์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท จากคณะอักษรศาสตร์และและบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปริญญาเอกสาขาวรรณคดีฝรั่งเศส (เกียรตินิยมดีมาก) จาก Université de Haute Bretagne ด้วยทุนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้ศึกษาด้านทฤษฎีด้านการแปลจาก Ecole d'interprètes et de traducteurs จาก Université de Paris 3 (Sorbonne Nouvelle) ได้รับทุนรัฐบาลฝรั่งเศสไปค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับกวีและนักวิจารณ์ศิลปะ ชาร์ลส์ โบดแลร์ และขบวนการศิลปะ-วรรณคดี Surréalisme ระหว่างปี พ.ศ. 2527-2537

สารบัญ

คำนำ

สารบัญภาพ

บทที่ 1 ประสบการณ์ชีวิต โลกทัศน์และชีวทัศน์ของโบดแลร์

ประสบการณ์ชีวิต

โลกทัศน์และชีวทัศน์ของโบดแลร์

บทที่ 2 โบดแลร์ : นักวิจารณ์ศิลปะ

I.การวิจารณ์ด้านทัศนศิลป์

II.การวิจารณ์วรรณกรรม

III.การวิจารณ์ดนตรี

บทที่ 3 ผลงานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์ของโบดแลร์

I.การศึกษาวิเคราะห์ ดอกไม้แห่งความชั่ว

1.โครงสร้างโดยรวม

2.เนื้อหาสาระ

3.ฉันทลักษณ์

4.โวหาร

II.การศึกษาวิเคราะห์ (ทุกข์ระทมในปารีส)

III.สรุปทัศนะทีมีต่อผลงานสร้างสรรค์ทางวรรณศิลป์ของโบดแลร์

บทที่ 4 สัมพันธภาพระหว่างทัศนศิลป์ คีตศิลป์ กับวรรณศิลป์ ในงานสร้างสรรค์ของโบดแลร์

I.สัมพันธภาพระหว่างวรรณศิลป์กับทัศนศิลป์

II.สัมพันธภาพระหว่างวรรณศิลป์กับคีตศิลป์

บทที่ 5 แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ของโบดแลร์

I.แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์

II.อิทธิพลของโบดแลร์ที่มีต่อคนรุ่นหลัง

.

บทสรุป

บรรณานุกรม

แหล่งที่มาของภาพ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:"ชาร์ลส์ โบดแลร์: กวีและนักวิจารณ์ศิลปะ" ของสดชื่น ชัยประสาธน์
คะแนนของคุณ