Kledthai.com

ตะกร้า 0

[ปกแข็ง] บงการอธิปไตย: การแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมตะวันตกกับการก่อรูปของรัฐสยาม โดย จา เอียน ชง

ISBN: 9786168215500

แปลจากหนังสือ : แปลจากบางส่วนของหนังสือ External Intervention and the Politics of State Formation: China, Indonesia, and Thailand, 1893–1952

ผู้แต่ง : จา เอียน ชง (Ja Ian Chong)

ผู้แปล : ธรรมชาติ กรีอักษร และคณะ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ Illuminations Editions

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2565

จำนวนหน้า : 322

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168215500
ราคาพิเศษ ฿441.00 ราคาปรกติ ฿490.00

บงการอธิปไตย: การแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมตะวันตกกับการก่อรูปของรัฐสยาม โดย จา เอียน ชง

แปลจากบางส่วนของหนังสือ External Intervention and the Politics of State Formation: China, Indonesia, and Thailand, 1893–1952 ของ “จา เอียน ชง” (Ja Ian Chong) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

หนังสือรางวัล ISSS Best Book Award 2014 จาก สมาคมการศึกษาระหว่างประเทศ (ISA)

บทนำ โดย “ศิวพล ชมภูพันธุ์”

(“บงการธิปไตย” อีกนึ่งบทสนทนาว่าด้วย “สยามอธิปไตย” ในทัศนะ จา เอียน ชง)

คำนำ โดย “ชนินท์ทิรา ณ ถลาง”

เนื้อหามี 4 บทน่าอ่าน พร้อม 3 ภาคผนวกน่าสนใจ

“การเมืองเบื้องหลังการเสด็จประภาสยุโรป”

โดย “ฉลอง สุนทราวาณิชย์”

“จากสภาวะเส้นทางบังคับสู่การก้าวข้ามความคิดเศรษฐนิยม”

โดย “ธิติ แจ่มขจรเกียรติ”

“เส้นทางการรวมศูนย์อำนาจและการพัฒนา: กรณีศึกษาจากสยาม”

โดย “คริสโตเฟอร์ เพ็ก” และ “เจสสิกา เวชบรรยงรัตน์”

.“รศ.ดร.จิตติภัทร พูนขำ” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นบรรณาธิการ

สารบัญ

คำนำ โดย ชนินท์ทิรา ณ ถลาง

บทนำ “บงการธิปไตย” อีกนึ่งบทสนทนาว่าด้วย “สยามอธิปไตย” ในทัศนะ จา เอียน ชง โดย ศิวพล ชมภูพันธุ์

บทที่ 1 การสร้างสถาบันทางการปกครอง: ทฤษฎีการก่อรูปของรัฐและความบังเอิญของรัฐอธิปไตยในบริเวณชายขอบของโลก

บทที่ 2 พลิกโฉมรัฐ: ระบบการแข่งขัน, ทัศนะของประเทศมหาอำนาจต่อต้นทุนค่าเสียโอกาสในการแทรกแซง และรูปแบบองค์กรรัฐในระบบการปกครองชายขอบ

บทที่ 3 ข้อสังเกตเชิงวิธีวิทยา: สมมติฐาน ขอบเขต การศึกษา และการออกแบบวิจัย

บทที่ 4 สยามที่แตกต่าง ค.ศ. 1893-1952: การแทรกแซงจากภายนอกและการโอนอ่อนในการก่อรูปของรัฐอธิปไตยสยาม

ภาคผนวก 1

การเมืองเบื้องหลังการเสด็จประภาสยุโรป โดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์

ภาคผนวก 2

คำนำ: จากสภาวะเส้นทางบังคับสู่การก้าวข้ามความคิดเศรษฐนิยม โดย ธิติ แจ่มขจรเกียรติ

เส้นทางการรวมศูนย์อำนาจและการพัฒนา: กรณีศึกษาจากสยาม โดย คริสโตเฟอร์ เพ็ก และ เจสสิกา เวชบรรยงรัตน์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:[ปกแข็ง] บงการอธิปไตย: การแทรกแซงจากจักรวรรดินิยมตะวันตกกับการก่อรูปของรัฐสยาม โดย จา เอียน ชง
คะแนนของคุณ