Kledthai.com

ตะกร้า 0

(ปกอ่อน) บนทางสู่อารยะ: สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของนอร์เบิร์ต เอไลอัส

ISBN: 9786168215463

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ชาญ พนารัตน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ illuminations editions

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2565

จำนวนหน้า : 232

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168215463
ราคาพิเศษ ฿234.00 ราคาปรกติ ฿260.00

หนังสือ บนทางสู่อารยะ: สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของเอไลอัส ของอาจารย์ ดร. ชาญ พนารัตน์ นั้นให้คุณูปการอย่างมากมายมหาศาลในทางวิชาการ

จุดแข็งที่สำคัญที่สุดของงานเขียนชิ้นนี้อยู่ที่การนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ ให้แก่แวดวงสังคม- ศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนเองยังมิเคยได้พบเห็นผลงานที่เกี่ยวกับเอไลอัสที่เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาไทย ได้อย่างครอบคลุมและค่อนข้างสมบูรณ์แบบในแวดวงวิชาการไทยเลยแม้แต่ชิ้นเดียว

โดยส่วนตัวผู้เขียนเห็นด้วยกับอาจารย์ชาญ ว่างานเขียนของ เอไลอัส นั้นมีลักษณะพิเศษตามแนวทางของสังคมวิทยาประวัติ- ศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีสังคมจากนักคิดหลายคนและหลายสำนักทั้งในยุคคลาสสิกและร่วมสมัยที่อาจารย์ ดร. ชาญ ได้อภิปรายแจกแจงเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ อาทิเช่น คาร์ล มาร์กซ์, มักซ์ เวเบอร์, เอมิล เดอร์ไคม์, ซิกมันด์ ฟรอยด์, คาร์ล แมนไฮมม์, ปิแอร์ บูดิเยอร์, และนักวิชาการในระดับสากลคนอื่นที่อาจารย์ชาญอ้างอิงเอาไว้

...

จุดแข็งในประการต่อมาคือ การใช้ตรรกะและวาทศิลป์ในการเขียน ภาษาที่ใช้ ทำให้อ่านเข้าใจง่าย การเขียนมีความกระชับและตรงประเด็น อ่านแล้วรู้สึกรื่นไหลภายในการอ่านเพียงครั้งเดียว มีการแสดงออกถึงตัวตนในทางวิชาการของอาจารย์ชาญ ผู้ซึ่งมีความสนใจและเชี่ยวชาญในด้านสังคมศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของของกีฬาและการใช้เวลาว่าง กับการควบคุมตนเองและการลดทอนความรุนแรงในบริบทของประวัติศาสตร์ไทย ที่เขาได้เคยทำงานวิจัยและตีพิพม์ผลงานในหัวข้อดังกล่าวมาก่อน

_________________

บางส่วนจากคำนิยม ของ “ผศ. ดร. กีรติ ชื่นพิทยาธร”

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

คำนิยม

คำนำ

1.เอไลอัส เป็นใคร?

2.ชีวประวัติและพัฒนาการทางความคิดของเอไลอัส

3.แนวคิดเรื่องกระบวนการสู่ความศิวิไลซ์และพัฒนาการรัฐ

4.กีฬากับการใช้เวลาว่าง: ความตื่นเต้นและการควบคุม

5.มนุษย์ในเครือข่ายความสัมพันธ์

6.พลวัตของกลุ่มทางสังคม

7.มุมมองทางญาณวิทยาและวิธีวิทยาในการวิจัยด้วยตัวแบบของเอไลอัส

8.ข้อวิจารณ์ต่อการศึกษาของเอไลอัส

9.สะท้อนชีวิตและความคิดของเอไลอัส

บรรณานุกรม

ดัชนี

ประวัติผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:(ปกอ่อน) บนทางสู่อารยะ: สังคมวิทยาและประวัติศาสตร์ในทัศนะของนอร์เบิร์ต เอไลอัส
คะแนนของคุณ