Kledthai.com

ตะกร้า 0

จีนก่อนคอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้

ISBN: 9786168209301

แปลจากหนังสือ : The Age of Openness: China before Mao

ผู้แต่ง : Frank Dikotter

ผู้แปล : เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ ดอม รุ่งเรือง

สำนักพิมพ์ : สำนักนิสิตสามย่าน

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2563

จำนวนหน้า : 236

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786168209301
ราคาพิเศษ ฿243.00 ราคาปรกติ ฿270.00

หนังสือ จีนก่อนคอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้ (The Age of Openness: China before Mao)ซึ่งแปลมาจากภาษาอังกฤษเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านหลุดพ้นจากกรอบการมองประเทศจีนช่วงก่อน ค.ศ. 1949 ในแบบเดิมๆ ที่ว่าเป็นยุคของความขัดแย้งและการแย่งชิงอำนาจระหว่างขุนศึกหลังการล่มสลายของราชวงศ์ชิง การถูกเอารัดเอาเปรียบจากต่างชาติ สงครามต่อต้านญี่ปุ่นสงครามกลางเมือง การใช้อำนาจแบบเผด็จการของเจียงไคเช็ครวมทั้งความล้มเหลวของรัฐบาลก๊กหมินตั๋งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผู้เขียนได้ชวนให้ผู้อ่านหันมามองยุคนี้ว่าเป็นยุคแห่งการเปิดกว้างทั้งในมิติทางการเมือง พรมแดน ความคิด และการค้า ซึ่งเมื่ออ่านจบแล้วท่านอาจได้ข้อสังเกตว่า สาธารณรัฐจีนเป็นยุคที่เปิดกว้างกว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้เหมาเจ๋อตุงในช่วง ค.ศ. 1949-1976 อย่างชัดเจน
- สิทธิพล เครือรัฐติกาล

คำนิยม

บทนำ
บทที่ 2 ยุคแห่งรัฐที่เปิดกว้าง
บทที่ 3 ยุคแห่งการเปิดพรมแดน
บทที่ 4 ยุคแห่งใจที่เปิดกว้าง
บทที่ 5 ยุคแห่งเสรีภาพในการค้าขาย
บทสรุป

บันทึกอ่านเพิ่มเติมสำหรับผู้อ่านที่ไม่ใช่ชาวจีน
ที่มาและคำขอบคุณ
ผู้ร่วมสร้างสรรค์หนังสือ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:จีนก่อนคอมมิวนิสต์: ประวัติศาสตร์จีนที่คุณอาจไม่รู้
คะแนนของคุณ