Kledthai.com

ตะกร้า 0

เมื่อจักรพรรดิพินิจชีวิต : Meditations

ISBN: 9786167832098

ผู้แต่ง : Marcus Aurelius (มาร์คุส ออเรลิอุส)

ผู้แปล : ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย

สำนักพิมพ์ : โอ้มายก้อด

จำนวนหน้า : 245

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167832098
ราคาพิเศษ ฿252.00 ราคาปรกติ ฿280.00

Meditations ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการทําสมาธิ ไม่ได้นําเสนอปรัชญา นามธรรม รวมถึงแนวคิดด้านการเมืองการปกครอง ทว่าเป็นบทใคร่ครวญ พิจารณาชีวิตจากก้นบึ้งของ ‘มาร์คุส ออเรลิอุส’ ที่หยั่งรากจากประสบการณ์และการพยายามขัดเกลาตนเองอย่างจริงจังเนื้อหาว่าด้วย ชีวิต ความตายความหมาย ธรรมชาติของมนุษย์ เนื้อแท้ของสรรพสิ่ง การมีชีวิตที่ดี การเผชิญความยากลำบาก การควบคุมจิตใจ ความผันแปรของชีวิต ความสุข ความทุกข์ ความเศร้า ความงาม ความลวง ความสงบ ความดีงาม การยืนหยัด ความเป็นผู้นำ การใช้ชีวิตบนความขัดแย้ง  อีกทั้งคนคนนี้ยังเป็นจักรพรรดิ แห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ และเป็นจักรพรรดิองค์เดียวที่ได้รับการ ยกย่องว่าเป็น ‘ราชาปราชญ์ : Philosopher-King’ อีกด้วย

Meditations ไม่ใช่หนังสือเกี่ยวกับการทําสมาธิ ไม่ได้นําเสนอปรัชญา นามธรรม รวมถึงแนวคิดด้านการเมืองการปกครอง ทว่าเป็นบทใคร่ครวญ พิจารณาชีวิตจากก้นบึ้งของ ‘มาร์คุส ออเรลิอุส’ ที่หยั่งรากจากประสบการณ์และการพยายามขัดเกลาตนเองอย่างจริงจังเนื้อหาว่าด้วย ชีวิต ความตายความหมาย ธรรมชาติของมนุษย์ เนื้อแท้ของสรรพสิ่ง การมีชีวิตที่ดี การเผชิญความยากลำบาก การควบคุมจิตใจ ความผันแปรของชีวิต ความสุข ความทุกข์ ความเศร้า ความงาม ความลวง ความสงบ ความดีงาม การยืนหยัด ความเป็นผู้นำ การใช้ชีวิตบนความขัดแย้ง  อีกทั้งคนคนนี้ยังเป็นจักรพรรดิ แห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ และเป็นจักรพรรดิองค์เดียวที่ได้รับการ ยกย่องว่าเป็น ‘ราชาปราชญ์ : Philosopher-King’ อีกด้วย

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สื่อตรงถึงจิตใจของเราอย่างมีพลัง หนักแน่น ด้วยน้ำเสียงอันเฉพาะตัว มุ่งสู่เนื้อแท้ของชีวิต ธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นไปของสรรพสิ่ง รวมถึงวิถีการครองตน ประคองจิตใจ ให้เรามีชีวิตอย่างสง่างามด้วยความเข้าใจทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น

ที่สําคัญที่สุดคือ ‘มาร์คุส ออเรลิอุส’ ไม่ได้เขียนมันขึ้นเพื่อเทศนาสั่งสอนใคร แต่เพื่อย้ำเตือนตัวเองคนเดียว เป็นบันทึกจากประสบการณ์ภายในที่เขาถ่ายทอดให้แก่ตัวเอง

หนังสือเล่มนี้มีความพิเศษหลายอย่าง ทั้งความเก่าแก่ของงานเขียน ที่มีอายุเกือบสองพันปี ทั้งเนื้อหาที่ลึกซึ้งเป็นอมตะ ทั้งที่มาที่ไปที่ เป็นบันทึกสั่งสอนตัวเอง ไม่ได้ตั้งใจเขียนให้คนอื่นอ่าน ทั้งตัวผู้เขียนที่เป็นถึงจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ แต่เขียนได้ลุ่มลึกถึงธรรมชาติของมนุษย์และชีวิต ทั้งช่วงเวลาของการเขียน ที่เขียนขึ้นในช่วงระหว่างกรําศึกสงคราม ทั้งผู้แปล ที่ถอดความออกมาด้วยสํานวนที่งามสง่า ถึงแม้จะเป็นหนังสือที่แปลยากก็ตาม

อยากให้คุณเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ข้างๆ ตัว แล้วเปิดอ่านยามที่ชีวิตทําให้หัวใจคุณแตกสลาย หรือแม้ในยามที่คุณสุขสมกับความเป็นไปของชีวิต แล้วคุณจะพบว่าถ้อยคําจากคนที่เคยมีลมหายใจอยู่เมื่อเกือบสองพันปีที่แล้วนี้ มีความหมายใดบ้างต่อชีวิตคุณ

สารบัญ

- เล่มหนึ่ง

- เล่มสอง

- เล่มสาม

- เล่มสี่

- เล่มห้า

- เล่มหก

- เล่มเจ็ด

- เล่มแปด

- เล่มเก้า

- เล่มสิบ

- เล่มสิบเอ็ด

- เล่มสิบสอง

- คำอธิบายท้ายเล่ม

- ประวัติผู้แปล

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เมื่อจักรพรรดิพินิจชีวิต : Meditations
คะแนนของคุณ