Kledthai.com

ตะกร้า 0

การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย เล่ม 3 : การรับรู้ทางเลือก

ISBN: 9786167801162

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ธนศักดิ์ สายจำปา, กมลวรรณ ชื่นชูใจ, ชุติมา ประกาศวุฒิสาร, วรเทพ ว่องสรรพกิจ, กุลชาติ ทักษไพบูลย์, เกษม เพ็ญภินันท์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งแรก มิถุนายน 2563

จำนวนหน้า : 384

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786167801162
ราคาพิเศษ ฿324.00 ราคาปรกติ ฿360.00

การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย เล่ม 3 : การรับรู้ทางเลือก

(The Construction of the Thai Mind Volume 3: Alternative Subjectivity)

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

ธนศักดิ์ สายจำปา

กมลวรรณ ชื่นชูใจ

ชุติมา ประกาศวุฒิสาร

วรเทพ ว่องสรรพกิจ

กุลชาติ ทักษไพบูลย์

เกษม เพ็ญภินันท์

-ผู้เขียน

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร -บรรณาธิการ

จัดพิมพ์โดย โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

สารบัญ

คำนำผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

1.บทนำ : การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย : การรับรู้ทางเลือก

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

2.ความเสมอภาคทางการเมืองที่ไม่จำกัดกรอบโดยกฎหมาย : รัฐธรรมนูญปี 2540

ธนศักดิ์ สายจำปา

3.ความคิด “ปีศาจ” กฎหมาย : นิติราษฎร์กับข้อเสนอที่เป็นไปได้เพื่อการปฏิรูปทางการเมือง

กมลวรรณ ชื่นชูใจ

4.การสูญเสียและบาดแผลแบบแอฟเฟ็คท์ : การศึกษาเหตุการณ์ 6 ตุลาคม ในภาพยนตร์เรื่องดาวคะนอง

ชุติมา ประกาศวุฒิสาร

5.จินตนาการทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบขบวนการเบอร์ซีห์กับขบวนการภาคประชาชนในสังคมไทย

วรเทพ ว่องสรรพกิจ

6.การเลือกตั้ง 2562 กับการสร้างพื้นที่ใหม่ทางการเมือง

กุลชาติ ทักษไพบูลย์

.

ภาคผนวก

7.การเมืองคือเรื่องศีลธรรม : การต่อสู้เพื่อการเมืองที่ดีงาม

เกษม เพ็ญภินันท์

8.ความชอบธรรมคือภววิทยาทางการเมือง : จากประพันธกรรมของเรื่องเล่ากล่าวโทษนักการเมืองถึงการเคลื่อนไหวต่อต้านประชาธิปไตย เกษม เพ็ญภินันท์

.

ดรรชนี

เกี่ยวกับผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การสร้างการรับรู้ในสังคมไทย เล่ม 3 : การรับรู้ทางเลือก
คะแนนของคุณ