Kledthai.com

ตะกร้า 0

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก (ปกอ่อน)

ISBN: 9786166037173

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ readtherunes

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2566

จำนวนหน้า : 192

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786166037173
ราคาพิเศษ ฿342.00 ราคาปรกติ ฿380.00

ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสุดา สิงห์ลำพอง

พัฒนาขึ้นจากเอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยายในรายวิชาศิลปะกรีกสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ นำเสนอความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปกรรมในอารยธรรมกรีกโบราณ ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และประวัติศาสตร์

.

“สมัยคลาสสิกของกรีก (เริ่มต้นราวปลายศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาล และสิ้นสุดลงหลังการสวรรคตของ อเล็กซานเดอร์มหาราชในปี 323 ก่อนคริสตกาล) ได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทอง (The Golden Age) ของอารยธรรมกรีกโบราณ จากการบรรลุไปอีกขั้นหนึ่งของความงดงามและสมบูรณ์แบบในงานศิลปะ สถาปัตยกรรม ละครเวที และปรัชญา แต่อีกด้านหนึ่งนั้น สมัยคลาสสิกเป็นช่วงที่หลายนครรัฐของกรีซเผชิญหน้ากับภาวะสงครามอย่างต่อเนื่อง”

แนะนำผู้เขียน

“เอกสุดา สิงห์ลำพอง” เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอกด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ จากมหาวิทยาลัยซัสเซ็ก สหราชอาณาจักร (พ.ศ. 2559) มีภาระงานด้านการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับศิลปะตะวันตก อาทิ ศิลปะกรีกโบราณ ศิลปะโรมันโบราณ ศิลปะสมัยกลางในทวีปยุโรป ประติมานวิทยาในศิลปะตะวันตก และกระแสนิยมตะวันตกในศิลปกรรมไทย รวมถึงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ในรายวิชาศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยในประเทศไทย หัวข้อวิจัยครอบคลุมประเด็นการสำรวจและวิเคราะห์กระบวนการทำให้กลายเป็นตะวันตกและวาทกรรมภาวะสมัยใหม่ โดยเฉพาะในด้านเพศภาวะ ความนิยมในด้านแฟชั่น การสะสมและความเชี่ยวชาญในงานศิลปะ ที่ผูกพันกับภาวะอาณานิคมและหลังอาณานิคมในวัฒนธรรมทางสายตาของสังคมไทยช่วงต้นสมัยใหม่ โดยมีผลงานวิจัยล่าสุด คือ “เครื่องเคราตะวันตก: อัตลักษณ์นำสมัยของชนชั้นนำไทยช่วงต้นสมัยใหม่” (กองทุนวิจัยและสร้างสรรค์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) และบทความ “แนวคิด “หญิงมาดใหม่” ในช่วงเปลี่ยนผ่านศตวรรษ มองจากตะวันตกสู่สยามสมัยใหม่” (ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 43 ฉบับที่ 10 เดือนสิงหาคม 2565)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ประวัติศาสตร์ศิลปะกรีก (ปกอ่อน)
คะแนนของคุณ