Kledthai.com

ตะกร้า 0

ระบบรัฐสวัสดิการในเมืองฝรั่ง

ISBN: 9786165989480

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ภรณี ภูรีสิทธิ์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์เสมสิกขาลัย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤษภาคม 2566

จำนวนหน้า : 198

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165989480
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

ระบบรัฐสวัสดิการในเมืองฝรั่ง

Social Welfare

ภรณี ภูรีสิทธิ์ เขียน

ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ คำนำ

ชุด ก้าวแรกสู่วิจารญาณ

.

“การนำเอาตัวอย่างเรื่องรัฐสวัสดิการจากประเทศตะวันตกมาเรียบเรียง บอกเล่าให้เห็นพัฒนาการว่า ประเทศใดสร้างระบบสวัสดิการประเภทอะไรขึ้นมา แก้ไขบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนอย่างไร ทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่สนใจเรื่อง "สวัสดิการสังคม" (Social welfare) และเป็นการสะกิดให้กลุ่มคนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มี 'รัฐสวัสดิการ' ได้คิดว่า 'รัฐสวัสดิการ' ที่เรียกร้องนั้น มันเป็นประเภทใด เป็นประเภทที่ในทางวิชาการเรียกว่า Welfare state, Welfare society หรือเป็นเพียง Welfare by state”

-จากคำนำ โดย ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

.

จากตัวอย่างในเมืองฝรั่ง “รัฐสวัสดิการ” ไม่ใช่การสังคมสงเคราะห์ แต่เป็น “สิทธิขั้นพื้นฐาน” ของประชาชนทุกคนที่จ่ายภาษี ทั้งภาษีเงินได้และภาษีในการบริโภค เพื่อที่ประเทศจะได้มีสวัสดิการทางสังคมอย่างถ้วนหน้า นอกจากนี้ “รัฐสวัสดิการ” ยังเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐสำหรับการจัดสรรปันส่วนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปรียบเสมือนกับการที่ประชาชนทุกคนช่วยกันพายเรือลำเดียวกัน

.

เพื่อให้ “รัฐสวัสดิการ” เป็นระบบที่เกื้อกูลประชาชนอย่างแท้จริง และในขณะเดียวกัน ประชาชนก็มีส่วนร่วมในการสร้าง “ระบบรัฐสวัสดิการ” ให้เป็นระบบที่ช่วยเหลือประชาชน โดยไม่หวังเพียงการจัดการจากรัฐเพียงอย่างเดียว ร่วมค้นหาคำตอบ จากตัวอย่าง-กรณีศึกษาในประเทศตะวันตกได้ในหนังสือ “ระบบรัฐสวัสดิการในเมืองฝรั่ง” เล่มนี้

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์

คำนำ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

คำปรารภผู้เรียบเรียง

บทที่ 1 รัฐสวัสดิการคืออะไร

บทที่ 2 ยุโรปก่อนที่จะมีรัฐสวัสดิการ

บทที่ 3 ก่อกำเนิดของรัฐสวัสดิการในยุโรป

บทที่ 4 รัฐสวัสดิการยุค 1.0

บทที่ 5 รัฐสวัสดิการแบบต่างๆ

บทที่ 6 ปัญหาของรัฐสวัสดิการ

บทที่ 7 เสรีนิยมใหม่ และรัฐสวัสดิการ 2.0

บทที่ 8 การเปลี่ยนผ่านหลังยุคอุตสาหกรรม: มุ่งสู่รัฐสวัสดิการยุค 3.0

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ระบบรัฐสวัสดิการในเมืองฝรั่ง
คะแนนของคุณ