Kledthai.com

ตะกร้า 0

การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในฐานะการพัฒนาแนวใหม่ของโลก

ISBN: 9786165947565

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 มกราคม 2566

จำนวนหน้า : 326

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165947565
ราคาพิเศษ ฿288.00 ราคาปรกติ ฿320.00

การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในฐานะการพัฒนาแนวใหม่ของโลก

ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

.

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือบุกเบิกเล่มแรกๆ ของประเทศไทยในหัวเรื่องนี้

.

หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาประเทศแนววิพากษ์ (a critical approach) ซึ่งเมื่อก่อนเป็นทางเลือก (alternative)ทางหนึ่งของการพัฒนาของโลก ปัจจุบันทางเลือกดังกล่าวได้กลายเป็นการพัฒนากระแสหลัก (mainstream development) เมื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับ SDGs นำไปใช้เป็นฐานคิดในการกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาของโลก ช่วง ค.ศ. 2016-2030 โดยมีชื่อในทางทฤษฎีว่า “การพัฒนาทุกภาคส่วน” (inclusive development) หมายถึงการพัฒนาสังคมทุกส่วน (social inclusive development) นักวิชาการหลายคนยังคาดการณ์ว่าถึงแม้การพัฒนาจะดำเนินไปจนจบเป้าหมายใน ค.ศ.2030 แล้ว การพัฒนาทุกส่วนจะยังคงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการพัฒนาของโลกต่อไปในอนาคต เนื่องจากมีจุดเด่นในแนวมนุษยนิยมและสิทธิมนุษยชนอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

.

แนวคิดใหม่ที่ท้าทายการพัฒนาของประเทศไทยหลายประด็น

เนื้อหาหนังสือมี 8 บท ดังนี้

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

บทที่ 2 ทฤษฎีการพัฒนาทุกส่วน การพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับ SDGs สิทธิมนุษยชน

บทที่ 3 ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

บทที่ 4 การกีดกันทางสังคม

บทที่ 5 ใครบ้างที่ยังถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

บทที่ 6 แนวทางการพัฒนาทุกส่วน

บทที่ 7 นโยบายการพัฒนาทุกส่วน

บทที่ 8 การเมืองกับการพัฒนาทุกส่วน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในฐานะการพัฒนาแนวใหม่ของโลก
คะแนนของคุณ