Kledthai.com

ตะกร้า 0

ความคิดทางการเมืองของคานธี คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ISBN: 9786165904964

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : มหาตมะคานธี

ผู้แปล : ลาวัณย์ เขมะพันธุ์มนัส, สมใจ ชื่นวัฒนานิธิ, วัลยา ชาญโกเวทย์, ปูนเดือน ณ บางช้าง, ธิติจิต กุลปรีดารัตน์, ไกรทร ธีรานุตร, วรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน์, สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมภ์เสมสิกขาลัย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 มีนาคม 2565

จำนวนหน้า : 258

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165904964
ราคาพิเศษ ฿261.00 ราคาปรกติ ฿290.00

ความคิดทางการเมืองของคานธี คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 3)

มหาตมะคานธี เขียน

รสนา โตสิตระกูล บรรณาธิการแปล

คณะผู้แปล

ลาวัณย์ เขมะพันธุ์มนัส

สมใจ ชื่นวัฒนานิธิ

วัลยา ชาญโกเวทย์

ปูนเดือน ณ บางช้าง

ธิติจิต กุลปรีดารัตน์

ไกรทร ธีรานุตร

วรรณชาย เกียรติกุลวิวัฒน์

สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล

"มหาตมะคานธี" ก็เช่นเดียวกับนักคิดที่ยิ่งใหญ่ของโลกคนอื่น ๆ ที่งานคิดงานเขียนของท่านเหล่านั้น มีทั้งส่วนที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงในบริบทของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ และมีทั้งส่วนที่เป็นสากล ข้ามพ้นกาลเวลา งานเขียนทั้งหมดในเล่มนี้ แม้จะเขียนขึ้นก่อนอุตสาหกรรมนิยม และการอยู่ในสังคมเมืองจะขยายตัวอย่างกว้างขวาง ดังที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือมนุษย์ต้องการอยู่หมู่บ้านเสมอ แม้จะอยู่ในอภิมหานครขนาดไหนก็ตาม เล่มนี้นำเสนอความคิดทางการเมือง นอกกระแสหลักตะวันตก

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์

คำนำ โดย สันติสุข โสภณสิริ

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 2

คำนำในการพิมพ์ครั้งที่ 1

1.ทางใดคือทางแห่งความหวัง

2. เมืองและหมู่บ้าน

3. การพึ่งตนเองของหมู่บ้าน

4. หลักการพื้นฐานของหมู่บ้านที่พึ่งตนเอง

5. แรงงานเพื่ออาหาร

6. ความเสมอภาค

7. ทฤษฎีผู้พิทักษ์ทรัพย์สิน

8. สวเทศี

9. การพึ่งตนเองและการประสานงาน

10. การปกครองแบบปัญจายัตราช

11.การศึกษาแผนใหม่

12.การบำรุงเกษตรกรรมและการปศุสัตว์

13.ผ้าขาดและการปั่นฝ้าย

14.เงินตรา การแลกเปลี่ยน และภาษี

15.การป้องกันหมู่บ้าน

16.ผู้ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน

17.อินเดียกับโลก

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ความคิดทางการเมืองของคานธี คำตอบอยู่ที่หมู่บ้าน (พิมพ์ครั้งที่ 3)
คะแนนของคุณ