Kledthai.com

ตะกร้า 0

โควิด-๑๙ มหันตภัยเขย่าโลก: ชัยชนะของจีน ความสำเร็จกับอุปสรรคของไทยและบทเรียนจากนานาประเทศ

ISBN: 9786165826457

ผู้แต่ง : นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : เสมสิกขาลัย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1, กรกฎาคม 2564

จำนวนหน้า : 216

ซีรี่ส์:
ก้าวแรกสู่วิจารณญาณ
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165826457
ราคาพิเศษ ฿135.00 ราคาปรกติ ฿150.00

สารบัญ

คำปรารภสำนักพิมพ์

คำนำ โดย สันติสุข โสภณสิริ

คำนิยม โดย นพ. ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

 

ปฐมลิขิต

บทที่๑ ภาพรวมของการระบาด

บทที่๒ การควบคุมและป้องกันการระบาด

บทที่๓ การต่อสู้และชัยชนะของจีน

บทที่๔ กรณีของอิตาลี อิหร่าน และอังกฤษ

บทที่๕ กรณีของสหรัฐอเมริกา
บทที่๖ กรณีของไทย

บทที่๗ ความสำเร็จและล้มเหลวของประเทศไทย

บทที่๘ อาวุธสู้โรคร้าย

ปัจฉิมลิขิต

เอกสารอ้างอิง

หนังสือเล่มนี้เขียนเนื้อหาหลักในช่วงก่อนการระบาดรอบที่สาม แต่ก็พยายามกล่าวถุงในช่วงปัจฉิมลิขิตที่สะท้อนให้เห็นถึงการระบาดรอบที่ ๓ ซึ่งเริ่มจากแหล่งอบายมุขย่านทองหล่อ และก็สะท้อนปัญหาสังคมไทยและรัฐบาลที่ขาดธรรมภิบาลและปล่อยปละละเลย รวมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกปัญหาวัคซีนของไทยที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบัน

หนังสือเล่มนี้จะก่อให้เกิดความตระหนักรู้ว่าอะไรกำลังอยู่กับเรา และแนวทางในการจัดการ แก้ไขควรเป็นไปในทิศทางไหน เชื่อว่าวิกฤตที่เราเผชิญอยู่นี้ต้องอาศัยพลเมืองส่วนใหญ่ช่วยกันแสวงหาและติดอาวุธทางปัญญาให้ตนเองเท่านั้น ถึงจะช่วยกันประคองบ้านเมืองไปสู่อนาคตอย่างมีสติปัญญาได้

(ข้อมูลจากในเล่ม)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:โควิด-๑๙ มหันตภัยเขย่าโลก: ชัยชนะของจีน ความสำเร็จกับอุปสรรคของไทยและบทเรียนจากนานาประเทศ
คะแนนของคุณ