Kledthai.com

ตะกร้า 0

การอ่านจับใจความ [ฉบับปรับปรุงใหม่]

ISBN: 9786165823821

ผู้แต่ง : แววมยุรา เหมือนนิล , ประทีป เหมือนนิล

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : ประทีป เหมือนนิล

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 ,พฤษภาคม 2564

จำนวนหน้า : 124

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165823821
ราคาพิเศษ ฿108.00 ราคาปรกติ ฿120.00

การอ่านจับใจความ คือ การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วน ใจความสำคัญ และส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง ใจความสำคัญของเรื่อง คือ ข้อความที่มีสาระคลุมข้อความอื่นๆ ในย่อหน้านั้นหรือเรื่องนั้นทั้งหมด ข้อความอื่นๆ เป็นเพียงส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น ข้อความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสำคัญที่สุด

การอ่านจับใจความ คือ การอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วน ใจความสำคัญ และส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่อง ใจความสำคัญของเรื่อง คือ ข้อความที่มีสาระคลุมข้อความอื่นๆ ในย่อหน้านั้นหรือเรื่องนั้นทั้งหมด ข้อความอื่นๆ เป็นเพียงส่วนขยายใจความสำคัญเท่านั้น ข้อความหนึ่งหรือตอนหนึ่งจะมีใจความสำคัญที่สุด

 

สารบัญ

คำนิยม
คำนำ

หน่วยที่ 1 พื้นฐานการอ่านจับใจความ

หน่วยที่ 2 การอ่านจับใจความสำคัญย่อหน้า

หน่วยที่ 3 การอ่านจับใจความตำราวิชาการ

หน่วยที่ 4 การอ่านจับใจความข่าว

หน่วยที่ 5 การอ่านจับใจความบทความ

หน่วยที่ 6 การอ่านจับใจความสารคดี

หน่วยที่ 7 การอ่านจับใจความกวีนิพนธ์ร่วมสมัย

หน่วยที่ 8 การอ่านจับใจความเรื่องสั้นและนวนิยาย

เฉลยแบบฝึกหัด 1-8

บรรณานุกรม

แนะนำผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:การอ่านจับใจความ [ฉบับปรับปรุงใหม่]
คะแนนของคุณ