Kledthai.com

ตะกร้า 0

ความจงรักภักดี และเรื่องสั้นอื่นๆ : Loyalty and Other Stories

ISBN: 9786165620581

ผู้แต่ง : Ryunosuke Akutagawa (ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ)

ผู้แปล : วาด รวี

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ สมมติ

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786165620581
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

ความจงรักภักดี และเรื่องสั้นอื่นๆ : Loyalty and Other Stories

ในเล่มประกอบไปด้วย 8 เรื่องสั้น อาทิ บันทึกเตือนความจำ ของ โอะงะตะ เรียวซะอิ / มังกร / เคะซะ และ โมะริโต / เรื่องของหัวที่หลุดออกมา / ความจงรักภักดี / โอะงิน / ขาม้า / ต้นหอม

Ryunosuke Akutagawa (ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ)

วาด รวี

สำนักพิมพ์ สมมติ

หนา 180 หน้า


"ความจงรักภักดี และเรื่องสั้นอื่น ๆ : Loyalty and Other Stories" เล่มนี้ ประกอบไปด้วย 8 เรื่องสั้น ผลงานของ "ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ" อาทิ บันทึกเตือนความจำ ของ โอะงะตะ เรียวซะอิ / มังกร / เคะซะ และ โมะริโต / เรื่องของหัวที่หลุดออกมา / ความจงรักภักดี / โอะงิน / ขาม้า และ ต้นหอม ซึ่งตอกย้ำถึงเสน่ห์ของเรื่องเล่าที่นักเขียนคนหนึ่งจะสร้างสรรค์ได้ และยังสะท้อนถึงรูปแบบและวิธีการเล่าที่ยังผสมผสานนิทานพื้นบ้านและเรื่องเล่าโบราณของญี่ปุ่น กับวิธีการนำเสนอในรูปแบบของวรรณกรรมสมัยใหม่อย่างถึงแก่น


สารบัญ


- บันทึกเตือนความจำ ของ โอะงะตะ เรียวซะอิ (Dr.Ogata Ryosai: Memorandum)

- มังกร (Dragon: The Old Potter’s Tale)

- เคะซะ และ โมะริโต (Kesa and Morito)

- เรื่องของหัวที่หลุดออกมา (The Story of a Head That Fell Off)

- ความจงรักภักดี (Loyalty)

- โอะงิน (O-Gin)

- ขาม้า (Horse Legs)

- ต้นหอม (Green Onions)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ความจงรักภักดี และเรื่องสั้นอื่นๆ : Loyalty and Other Stories
คะแนนของคุณ