Kledthai.com

ตะกร้า 0

กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ ค.ศ.2018 ในประเทศฟิลิปปินส์: การแก้ไขความขัดแย้งในมิดาเนาโดยให้สิทธิการปกครองตนเอง และให้ได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรม

ISBN: 9786164881853

ผู้แต่ง : มาคาปาโด อาบาตอน มุสลิม

ผู้แปล : สีดา สอนศรี

สำนักพิมพ์ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2564 พิมพ์ครั้งที่ 1

จำนวนหน้า : 142

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164881853
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

หนังสือเล่มนี้จะให้ผู้อ่านได้เห็นรายละเอียดที่สำคัญที่จะเป็นแหล่งกำเนิดของปัญหาละความกลัวที่เกิดขึ้นในมินดาเนา ความเป็นนักวิชาการของเขาทำให้ง่ายต่อการอภิปรายและวิเคราะห์การปกครองตนเองตามแนวมคิดของนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ เช่น เบเนคิดเตอร์, ฮันนัม, ซุคซี, พาเรซ, วิคเตอร์ และคนอื่นๆ อน่างไรก็ตาม หนังสือของ ดร.มุสลิมไม่ใช่เพียงแต่สรุปแนวคิดที่น่าสนใจของสังคม การเมือง และนักวิชาการกฎหมายในปัจจุบัน สำหรับเขาแล้ว เขาได้แสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของการบังคับใช้หลังจากการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบังซาโมโรใน ค.ศ. 2018

หนังสือเล่มนี้จะให้ผู้อ่านได้เห็นรายละเอียดที่สำคัญที่จะเป็นแหล่งกำเนิดของปัญหาละความกลัวที่เกิดขึ้นในมินดาเนา ความเป็นนักวิชาการของเขาทำให้ง่ายต่อการอภิปรายและวิเคราะห์การปกครองตนเองตามแนวมคิดของนักวิชาการที่ยิ่งใหญ่ เช่น เบเนคิดเตอร์, ฮันนัม, ซุคซี, พาเรซ, วิคเตอร์ และคนอื่นๆ อน่างไรก็ตาม หนังสือของ ดร.มุสลิมไม่ใช่เพียงแต่สรุปแนวคิดที่น่าสนใจของสังคม การเมือง และนักวิชาการกฎหมายในปัจจุบัน สำหรับเขาแล้ว เขาได้แสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นของการบังคับใช้หลังจากการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญบังซาโมโรใน ค.ศ. 2018

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา จำนวนของความขัดแย้งรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า และความรุนแรงที่เคยต่ำลงได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ในปี 2016 ประเทศต่างๆก็มีประสบการณ์ของความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรงมากขึ้น และส่วนมากความรุนแรงนี้เกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้ต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันความรุนแรงเกิดขึ้นในประเทศที่มีรายได้สูงกับสถาบันหลักของประเทศ ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งได้เข้าสู่ระดับโลก เนื่องจากหลายประเทศได้เข้าไปแทรกแซงความขัดแย้งของอีกประเทศหนึ่ง

สารบัญ

คำนำ

คำกล่าวขอบคุณ

คำกล่าวนำโดยอดีตผู้พิพากษาศาลฎีกาฟิลิปปินส์

คำนำโดยผู้แปล

อารัมภบทโดยผู้เขียน

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บาทที่ 1 กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ ค.ศ.2018 ในประเทศฟิลิปปินส์: การแก้ไขความขัดแย้งในมิดาเนาโดยให้สิทธิการปกครองตนเอง และให้ได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรม

บทที่ 2 การกลมกลืนของรัฐบาลในการจัดการปกครองภาคใต้และความขัดแย้งในมินดาเนา

บทที่ 3 การปกครองตนเองในระดับภูมิภาค: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ

บทที่ 4 กระบวนการสันติภาพอันยาวนาน และความอ่อนแอของการปกครองตนเอง

บทที่ 5 ภูมิภาคปกครองตนเองภายใต้กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ: ลักษณะสำคัญ

บที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ดัชนี

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้แปล

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ ค.ศ.2018 ในประเทศฟิลิปปินส์: การแก้ไขความขัดแย้งในมิดาเนาโดยให้สิทธิการปกครองตนเอง และให้ได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรม
คะแนนของคุณ