Kledthai.com

ตะกร้า 0

100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์

ISBN: 9786164860339

แปลจากหนังสือ : 100 Social Innovations from Finland

ผู้แต่ง : Ilkka Taipale : บรรณาธิการ

ผู้แปล : กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ

สำนักพิมพ์ : เอสไอเดีย

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2563

จำนวนหน้า : 456

ซีรี่ส์:
นวัตกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนฟินแลนด์ให้เป็นประเทศที่มีคุณภาพการใช้ชีวิตสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164860339
ราคาพิเศษ ฿351.00 ราคาปรกติ ฿390.00

ประเทศอย่างฟินแลนด์ไม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับหนึ่งของโลก ตามการรายงานของ World Happiness Report เพราะความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ตรงกันข้ามฟินแลนด์ออกแบบนโยบายต่างๆ โดยคำนึงว่าเราต้องจับมือดูแลทุกๆ คนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

นโยบายรัฐสวัสดิการต่างๆของฟินแลนด์จึงไม่ใช่สูตรสำเร็จสำหรับทุกคน แต่เป็นการสร้างพลังให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยดูและสังคมของพวกเขา เพื่อทำให้ทุกคนในสังคมปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตมากพอที่จะคิดสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาสังคมต่อไป
.
เมื่อประชาชนพึงพอใจในชีวิตของพวกเขามีรัฐบาลที่พึ่งพาได้ในยามยาก ใช้ภาษีของพวกเขาอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อทุกคน พลเมืองก็จะกลายเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในการช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้า
.
ฟินแลนด์พิสูจน์ชัดว่าการพัฒนาประเทศไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มในกลุ่มหนึ่ง แต่นโยบายทางสังคมร้อยกว่าอย่างในหนังสือเล่มนี้คือแถลงการณ์ร่วมเพื่อฟินแลนด์ที่พวกเขาอยากเห็น

คำนิยมหนังสือ 100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์ ฉบับภาษาไทย
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2
คำนำฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
บทนำ

เสาหลักแห่งเอกภาพ
1 ระบบสภาเดียว
2 คณะกรรมาธิการว่าด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
3 คณะกรรมาธิการเพื่ออนาคต
4 อำนาจในการปกครองตนเองของเทศบาล
5 หลักการเรื่องความโปร่งใส
6 ทะเบียนราษฎร์
7 รัฐบาลผสม
8 ไตรภาคี
9 สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิงและสัดส่วนเพศสภาพร้อยละ 40
10 การขจัดคอร์รัปชัน
11 ทวิภาษา
12 ออลันด์ เขตปกครองตนเองในฟินแลนด์
13 ชาวซามิ

ภาคประชาสังคม
14 ดินแดนแห่งสัญญาสมาคม
15 วัฒนธรรมเมืองแบบมีส่วนร่วม
16 สมาคมบำรุงรักษาท้องถนน
17 สมาคมสล็อตแมชชีนแห่งฟินแลนด์
18 การจัดตั้งสหภาพแรงงาน
19 เงินอุดหนุนพรรคการเมือง
20 อิสรภาพทางการเงินของสหภาพนักศึกษา
21 การร่วมมือของสมาคมสตรีฟินแลนด์ (NYTKIS)
22 ศูนย์บริการเพื่อความร่วมมือด้านการพัฒนา
23 สถานีสันติภาพ
24 ค่ายโปรมีทีอุสและงานปรัชญาเยาวชน
25 การรณรงค์ด้านความรับผิดชอบร่วม
26 การรณรงค์ปฏิบัติการวันหิวโหย
27 ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการจัดการน้ำของประเทศฟินแลนด์

นานาชาติ
28 ความร่วมมือกลุ่มประเทศนอร์ดิก
29 มาตรการของซีกโลกเหนือ
30 เมืองแฝด ตอร์นิโอ ฮาปารันดา
31 การขับเคลื่อนเพื่อการสนับสนุนระดับชุมชน
32 เขตปลอดทหารออลันด์
33 การตั้งรกรากใหม่ของชาวกาเรเลีย
34 การต่อต้านแบบไม่ใช้ความรุนแรงของฟินแลนด์
35 การไกล่เกลี่ยสันติภาพและมรดกของมาร์ตติ อาห์ติซาริ
36 การแลกเปลี่ยนตัวเชลยศึกผู้ได้รับบาดเจ็บ
37 นักประวัติศาสตร์ไร้พรมแดน

วัฒนธรรม
38 สมาคมวรรณกรรมฟินแลนด์
39 สมาคมภาษาฟินโน-อูเกรียน
40 ห้องสมุดฟินแลนด์
41 โรงเรียนในการศึกษาภาคบังคับ
42 การศึกษาที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
43 การศึกษาและการฝึกอบรมครู
44 ความรอบรู้ด้านการอ่านของเด็กๆ ฟินแลนด์
45 การกระจายศูนย์กลางมหาวิทยาลัย
46 เงินอุดหนุนนักศึกษา
47 การศึกษานอกหลักสูตรฟินแลนด์ด้านศิลปะ-นวัตกรรมความสร้างสรรค์
48 การศึกษาผู้ใหญ่
49 วิธีฟิเกอร์โน้ต
50 วิธีประดิษฐ์เรื่อง

สุขภาพ
51 ศูนย์สุขภาพแบบเบ็ดเสร็จ
52 คลินิกมารดาและทารก
53 บริการสุขภาพนักเรียนฟินแลนด์
54 ความปลอดภัยด้านสุขภาพในอาชีพ
55 ลดการเสียชีวิตบนท้องถนนลงครึ่งหนึ่ง
56 โครงการกาเรเลียเหนือ
57 โครงการโรคจิตเภท
58 การป้องกันการฆ่าตัวตาย
59 การควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
60 กฎหมายยาสูบและการดำเนินการทางกฎหมาย
61 ศตวรรษแห่งการดูแลด้านทันตกรรมของฟินแลนด์

นโยบายสังคม
62 การเคหะเพื่อสังคม
63 ไม่มีชุมชนแออัด
64 มูลนิธิอูว์ - บ้านต้องมาก่อน!
65 ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา
66 บ้านให้บริการ 24 ชั่วโมง
67 สถานะของชาวโรมานี
68 ต้นแบบบริษัทการเคหะ
69 แผนเงินบำนาญจากการจ้างงาน
70 ศูนย์เด็กเล็ก
71 เงินอุดหนุนเพื่อการดูแลเด็กที่บ้าน
72 สิทธิลาคลอดของพ่อ
73 กล่องเพื่อแม่และเด็ก
74 อาหารโรงเรียนฟรี
75 การดูแลทหารผ่านศึกผู้พิการ
76 มูลนิธิอะบิลิส
77 เงินอุดหนุนผู้ดูแลผู้ป่วย
78 ต่อสู้กับความยากจน
79 การอยู่คนเดียว - แนวโน้มใหม่ของโลก
80 มูลนิธิรับประกัน
81 เครดิตสังคม
82 การผูกขาดการขายแอลกอฮอล์โดยรัฐ
83 การเคลื่อนไหวพฤศจิกายน
84 ทฤษฎีร้อยละ 3
85 ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการชดเชยความเสียหายทางอาชญากรรม
86 การไกล่เกลี่ยในข้อพิพาทและคดีอาชญากรรม

เทคโนโลยีขั้นสูง
87 ลินุกซ์
88 การส่งข้อความเอสเอ็มเอส
89 การสนทนาแบบกลุ่มทางอินเทอร์เน็ต
90 โมโลตอฟค็อกเทล

ความสนุกสนานประจำวัน
91 ผึ้งงาน
92 ซาวน่า
93 ซานตาคลอส
94 เส้นทางคริสต์มาส ณ เกาะเซวราซาริ
95 แทงโกฟินแลนด์
96 สิทธิของทุกคน
97 ความสัมพันธ์ที่มีความสุขมาจากชีวิตทางเพศที่สุขภาพดี
98 ตกปลาในน้ำแข็ง
99 ว่ายน้ำในน้ำแข็ง
100 เบสบอล - กีฬาประจำชาติของประเทศฟินแลนด์
101 เดินแบบนอร์ติก
102 ตู้ตากจาน
103 ท่าน้ำเพื่อการซักล้างสาธารณะ
104 สุขาแห้ง
105 มุกตลกบ้าๆ บอๆ
106 ดาราแห่งแอฟริกา

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:100 นวัตกรรมสร้างฟินแลนด์
คะแนนของคุณ