Kledthai.com

ตะกร้า 0

ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว The One-Straw Revolution

ISBN: 9786164830288

แปลจากหนังสือ : The One-Straw Revolution

ผู้แต่ง : มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ

ผู้แปล : รสนา โตสิตระกูล

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโกมลคีมทอง

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 13 สิงหาคม 2565

จำนวนหน้า : 223

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164830288
ราคาพิเศษ ฿234.00 ราคาปรกติ ฿260.00

พิมพ์ครั้งที่ 13 ในเดือนสิงหาคม 2565

ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว : ทางออกของเกษตรกรรมและอารยธรรมมนุษย์

The One-Straw Revolution

“มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ” เขียน

“รสนา โตสิตระกูล” แปล

สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง

.

“เป้าหมายสูงสุดของเกษตรกรรม

ไม่ใช่การเพาะปลูกพืชผล

แต่คือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์”

-มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ

“ปฎิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว” เป็นเรื่องของชาวนาผู้หนึ่งซึ่งได้ผ่านการปฏิวัติทางทัศนคติอย่างถึงรากฐาน เป็นการปฏิวัติอันเนื่องจาก “ฟางข้าว” ซึ่งได้แสดงให้เขาประจักษ์ว่า ธรรมชาตินั้นยิ่งใหญํกว่าสารเคมีและประดิษฐกรรมทางวิทยาศาสตร์ทั้งปวง การค้นพบดังกล่าว มิเพียงแต่จะมีความหมายต่อเกษตรกรรม ซึ่งกำลังมาถึงจุดอุดตัน มันเป็นผลจากการปฏิวัติเขียวที่เห็นเทคโนโลยีเป็นคาตอบเท่านั้น หากยังมีความหมายต่ออารยธรรมมนุษย์อย่างสาคัญ ในยุคสมัยที่มนุษย์ทั้งมวลกำลังประสบกับความอับจนครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ ชนิดที่อาจมีผลทำลายมนุษยชาติให้สูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปนั้น “มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ” ได้บอกให้เรารู้ว่า ฟางข้าวนั้นสามารถปฏิวัติยุคสมัยให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ การปฏิวัติดังกล่าวก็คือการปฏิวัติทางทัศนคติ ที่มีความตระหนักและสำนึกในคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ซึ่งดูเผิน ๆ แล้ว เหมือนว่าไร้ค่า ดังที่เราทั่วไปมักมองเช่นนั้นกับ “ฟางข้าว” ในท้องทุ่ง นี้แหละคือการปฏิวัติที่แท้จริงที่ยุคสมัยของเรากำลังต้องการอย่างยิ่งยวด

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:ปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียว The One-Straw Revolution
คะแนนของคุณ