Kledthai.com

ตะกร้า 0

คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต พิมพ์ครั้งที่ 2

ISBN: 9786164830240

แปลจากหนังสือ : The Tibetan Book of the Dead

ผู้แต่ง : เชอเกียม ตรุงปะ ริมโปเช และฟรานเชสก้า เฟอร์แมนเติ้ล (Francesca Fremantle)

ผู้แปล : อนุสรณ์ ติปยานนท์

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโกมลคีมทอง

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2 พฤษภาคม 2565

จำนวนหน้า : 154

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164830240
ราคาพิเศษ ฿198.00 ราคาปรกติ ฿220.00

คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต: ข้อความเปิดเผยเรื่องเร้นลับของความตาย

เชอเกียม ตรุงปะ ริมโปเช และฟรานเชสก้า เฟอร์แมนเติ้ล (Francesca Fremantle) เขียน

อนุสรณ์ ติปยานนท์ แปล

พระไพศาล วิสาโล บรรณาธิการ

“ถึงแม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะเขียนขึ้นสำหรับผู้ตายโดยเฉพาะ

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เป็นเรื่องของชีวิตด้วยเช่นกัน

พระพุทธองค์มิได้ทรงหยิบยกถกเถียงว่าภายหลังการดับจากโลกนี้ไป

จะมีอะไรบังเกิดขึ้นกับเรา นั่นเป็นเพราะว่าปัญหาดังกล่าว

หาประโยชน์มิได้ ในการแสวงหาสัจธรรมในปัจจุบันขณะ

ทว่าแนวคิดเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิด การดำรงอยู่ในภพทั้งหก

และสภาพระหว่างภพล้วนเกี่ยวข้องกับชีวิตนี้เป็นอย่างยิ่ง

ส่วนมันจะเกี่ยวพันกับชีวิตหลังความตายหรือไม่ เป็นอีกประเด็นหนึ่ง

.

การตระหนักว่า จุดประสงค์ของการท่องอ่านคัมภีร์มรณศาสตร์

ให้ผู้ตายก็คือการเตือนใจเขาให้ระลึกถึงสิ่งที่เขากระทำในยามที่เขามีชีวิตอยู่

หนังสือเกี่ยวกับความตายเล่มนี้ สามารถบอกเราได้ว่า

เราควรจะดำรงชีวิตอยู่อย่างไรในปัจจุบันขณะ”

-ฟรานเชสก้า เฟอร์แมนเติ้ล

สารบัญ

คำนิยม โดย ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์

คำนำของผู้แปล โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์

คำนำ โดย เชอเกียม ตรุงปะ ริมโปเช

บทนำ โดย ฟรานเชสก้า เฟอร์แมนเติ้ล

การเข้าสู่มหาวิมุตติ โดยผ่านการสดับฟัง อรรถาธิบาย

การเข้าสู่มหาวิมุตติ โดยผ่านการสดับฟัง

บทสวด

-บทสวดเพื่อสร้างกำลังใจ

-บทสวดดลบันดาล อัญเชิญพุทธองค์ฯ

-คาถาสำคัญแห่งบาร์โดทั้งหก

-บทสวดเพื่อสร้างกำลังใจ ให้ได้รับการปกปักฯ

-บทสวดในบาร์โดภาวะ เพื่อป้องกันอาการหวาดกลัว

อภิธานศัพท์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งธิเบต พิมพ์ครั้งที่ 2
คะแนนของคุณ