Kledthai.com

ตะกร้า 0

เจ้าเจ็ดตนและเจ้าดารารัศมี ขัตติยราชนารีแห่งทิพย์จักราธิวงศ์ (ปกแข็ง)

ISBN: 9786164371859

ผู้แต่ง : สงวน โชติสุขรัตน์

ผู้แปล : --

สำนักพิมพ์ : เบื้องบรรพ์

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164371859
ราคาพิเศษ ฿630.00 ราคาปรกติ ฿700.00

เจ้าเจ็ดตนและพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ขัตติยราชนารีแห่งทิพย์จักราธิวงศ์ นี้เป็นการรวบรวมงานเขียนเกี่ยวกับวงศ์ "ทิพย์จักราธิวงศ์" ซึ่งมีปฐมวงศ์คือ "พระยาสุละวะภๅไชยสงคราม" หรือ "หนานทิพย์ช้าง" เจ้าผู้ครองเมืองละคอนหรือนครลำปาง ที่มีเจ้ากาวิละราชนัดดา (หลานปู่) ที่ได้แตกสายธารมาเป็นเจ้าหลวงเมืองนครเชียงใหม่และลำพูนไชย อีกทั้งเป็นพระบิดาของ "เจ้าเจ็ดตน" และเป็นพระปัยกา (ตาทวด) ของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี


   เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้จะเป็นการรวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปฐมวงศ์ จนถึงพระทายาทที่ต่างได้ครองเมืองสำคัญ ๆ ในภาคพายัพ หลังจากได้มีการ "ฟื้นม่าน" หรือ "กบฏพม่า" ได้สำเร็จ โดยมีกษัตริย์ไทย นับแต่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี จนถึงกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์ คือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นต้นมาได้ทรงช่วยเหลือพระเจ้าเชียงใหม่ ในการปกป้องและสร้างเมืองนครเชียงใหม่จนเป็นปึกแผ่นมาถึงทุกวันนี้


   นอกจากนี้ยังเสนอภาพของมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาในเมืองและได้มีการเขียนบันทึกไว้ โดยเฉพาะในช่วงสมัยของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์และพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ซึ่ง "ดร.แดเนียล แมคกิลวารี (Dr. Daniel McGilvary)" ได้เขียนบันทึกไว้ในชื่อ "A Half Century Among The Siamese And The Lao : An Autobiography" จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ได้เสนอภาพของเมืองลำปางและนครเชียงใหม่ในอดีตได้อย่างมีมิติในเชิงกว้าง ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงวิซาการโดยเฉพาะการค้นคว้าอ้างอิงในหมู่ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้อ่านทั่วไป


สารบัญ


- ตำนานเจ้าเจ็ดตน...สงวน โชติสุขรัตน์

- พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่ เมืองลำปาง เมืองลำพูนไชย...พระยามหาอำมาตยาธิบดี (หรุ่น ศรีเพ็ญ)

- พระยาสุละวะฦๅไชยสงครามปฐมทิพย์จักราธิวงศ์...พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บนนาค)

- เจ้าเจ็ดตนและราชนารีเมืองเชียงใหม่...สงวน โชติสุขรัตน์

- เจ้าศรีอโนชา....พินิจ หุตะจินดา

- เจ้าทิพเกสร...พินิจ หุตะจินดา

- เจ้าอุบลวรรณา...พินิจ ตะจินดา

- พระราชชายา เจ้าดารารัศมี...เจ้าแก้วนวรัฐฯ

- พระราชชายา เจ้าดารารัศมี...พินิจ หุตะจินดา

- สำเนาพระราชหัตถเลขา ลายพระหัตถ์ พระราชโทรเลข

- พระโทรเลข โทรเลข หนังสือระหว่างประชวรและสิ้นพระชนม์

- ภาคพายัพแสนไกล...ดร. แดเนียล แมคกิลวารี

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:เจ้าเจ็ดตนและเจ้าดารารัศมี ขัตติยราชนารีแห่งทิพย์จักราธิวงศ์ (ปกแข็ง)
คะแนนของคุณ