Kledthai.com

ตะกร้า 0

บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 (ปกแข็ง สันโค้ง)

ISBN: 9786164371507

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์ศรีปัญญา

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์เมื่อ มีนาคม 2565

จำนวนหน้า : 208

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9786164371507
ราคาพิเศษ ฿257.00 ราคาปรกติ ฿285.00

บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2456

.

“ในงานทำบุญพระตำหนักจิตรลดาระโหฐาน ณ วันที่ 14 สิงหาคม พุทธศักราช 2456 ข้าพเจ้าได้จัดการให้พิมพ์หนังสือรามเกียรติ์ฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 และมีความปรารภอย่างไร มีข้อความแจ้งอยู่ในคำนำที่น่าหนังสือนั้นแล้ว

ข้าพเจ้ามาคำนึงดูถึงเรื่องรามเกียรติ์ อันเปนเรื่องราวสำคัญที่ชาวไทยเรารู้จักกันดีอย่างซึมซาบก็จริงอยู่ แต่มีน้อยตัวนักที่จะทราบว่ามีมูลมาจากไหน ข้าพเจ้าเองก็ได้เคยรู้สึกเช่นนี้มาแล้วแต่ก่อน ๆ จึ่งได้ตั้งใจเที่ยวค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องนี้ ตั้งความพยายามมาแล้วหลายปีกว่าจะหาหนังสือได้เท่าที่พอใจ และต่อมาก็ค่อยๆ อ่านไปดูไปตามแต่จะมีเวลาว่าง มาจนบัดนี้รู้สึกว่าได้ความรู้พอที่จะขยายให้พวกนักเลงหนังสือด้วยกันฟังบ้างแล้ว ข้าพเจ้าจึ่งได้แต่งข้อความเหล่านี้รวบรวมพิมพ์เปนหนังสือนี้ขึ้น เรียกว่า “บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์” สำหรับแจกไปพร้อมกับหนังสือพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้จัดการพิมพ์ขึ้นใหม่ หวังใจว่าผู้ที่ได้รับไปจะได้ใช้เปนประโยชน์ในทางเปรียบเทียบและสอบทานกับข้อความที่มีอยู่ ไม่เฉภาะแต่ในรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2 ทั้งจะใช้อ่านเทียบกับฉบับพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 1 ซึ่งมีพิมพ์แพร่หลายอยู่แล้วนั้นด้วย

จริงอยู่หนังสือ “บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์” นี้ คงจะเปนของสนุกสำหรับนักเลงหนังสือและโบราณคดีนั้นแลเปนอาทิ แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่าถึงแม้ผู้อ่านทั่วๆ ไปก็จะอ่านสนุกได้บ้าง และหวังใจว่าจะเปนทางบำรุงความรู้ขึ้นบ้าง ไม่มากก็น้อย ซึ่งถ้าเปนไปได้ดังนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็จะยินดีหาน้อยไม่”

-จาก พระราชนิพนธ์คำนำในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

สารบัญ

บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

ประวัติพระราม

รามายณฉบับสันสกฤต

ตำนานรัตนธนูและกำเนิดนางสีดา

ภาคที่ 1 – ภาคที่ 15

รามายณฉบับฮินดี

ปุราณะ

หนังสือเบ็ดเตล็ดเรื่องพระราม

เรื่องราวของหนุมาน

เรื่องไมราพณ์

สรุปความเห็นในเรื่องบ่อเกิด

รามเกียรติ์ฉบับไทย

ละคอนดึกดำบรรพ์

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 (ปกแข็ง สันโค้ง)
คะแนนของคุณ