Kledthai.com

ตะกร้า 0

โยคะแห่งภควัทคีตา (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ISBN: 9781685680848

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ปรมหังสา โยคานันทะ

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : Self-Realization Fellowship

ปีที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3 ปี 2566

จำนวนหน้า : 194

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9781685680848
ราคาพิเศษ ฿248.00 ราคาปรกติ ฿275.00

โยคะแห่งภควัทคีตา พิมพ์ครั้งที่ 3

หนังสือดีระดับโลก

บทย่อภควัทคีตา

แนะนำศาสตร์สากลแห่งการหยั่งรู้บรมวิญญาณ โดย ปรมหังสา โยคานันทะ

.

หนังสือเล่มนี้เป็นบทคัดสรรจากงานแปลและอรรถาธิบาย ภควัทคีตา : พระเจ้าสนทนากับอรชุน ของปรมหังสา โยคานันทะ แนะนำสัจธรรมในคัมภัร์ที่ชาวอินเดียรักที่สุดได้อย่างสั้นกระชับและให้แรงบันดาลใจ อธิบายอย่างเป็นขั้นตอนถึงโยคะสมาธิและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อการรวมกับบรมวิญญาณ และหลุดพ้นเป็นอิสระได้ในที่สุด

.

หนังสือเล่มนี้ได้เผยแผ่ความหมายลึกซึ้งซึ่งซ่อนเป็นสัญลักษณ์ไว้ในคีตา ด้วยเรื่องราวของนักรบในสงครามกุรุเกษตร ซึ่งเป็นตัวแทนนิสัยทางลบแห่งอัตตาในมนุษย์ที่ต้อสู้กับทิพยลักษณะแห่งวิญญาณ ทั้งยังได้แสดงวิธีที่ศาสตร์แห่งโยคะจะช่วยเราให้ได้ชัยชนะในสงครามชีวิตประจำวัน เข้าถึงชัยชนะในความปีติ ทั้งทางวัตถุและทางธรรม

.

เสนอบทแปลภควัทคีตา โดย ปรมหังสา โยคานันทะ

โศลกต่อโศลกอย่างต่อเนื่องกันเป็นครั้งแรก

รวมถึง:

-การวิเคราะห์ตน และการใคร่ครวญ เพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

-โยควิธีเพื่อชีวิตที่มีสันติสุขและความกลมกลืนภายใน

-เข้าใจอำนาจจิตวิทยาทั้งที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางธรรม

-สร้างเป้าหมายทางโลกและทางธรรมอย่างมีดุลยภาพ

-วิธีการเข้าถึงประสบการณ์ภาวะสมาธิที่ลึกล้ำและการหยั่งรู้พระเจ้า

สารบาญ

ภาคหนึ่ง: กุญแจไขปัญญาแห่งคีตา

1. บทนำสู่ "บทเพลงแห่งวิญญาณ"

2. สงครามแห่งธรรมในชีวิตประจำวัน

3. โยคะ: วิธีสู่ชัยชนะ

4. พลโยธาฝ่ายจิตวิทยาที่ต่อต้านวิญญาณ

5. ชัยชนะของวิญญาณจากการปฏิบัติโยคะ

.

ภาคสอง: ภควัทคีตา (แปลจากต้นฉบับ โดย ปรมหังสา โยคานันทะ)

1. ความท้อแท้ของอรชุน

2. สางขยะกับโยคะ: ปัญญาจักรวาลกับวิธีที่จะไปถึงปัญญาญาณนั้น

3. กรรมโยคะ: การกระทำบนวิถีธรรม

4. ศาสตร์สูงสุดแห่งการรู้จักพระเจ้า

5. เป็นอิสระด้วยการละวางภายใน

6. ปลอดภัยอยู่ในบรมวิญญาณด้วยโยคสมาธิ

7. ธรรมชาติของบรมวิญญาณ และบรมวิญญาณของธรรมชาติ

8. อุตมภาวะอันที่ไม่อาจทำลาย: พ้นแล้วจากวงวัฏแห่งการสร้างและการทำลาย

9. ราชศาสตร์ ราชรหัสยนัย

10. อนันตสำแดงแห่งบรมวิญญาณอันไร้การสำแดง

11. รูปเหนือรูปทั้งปวง: พระเจ้าทรงเผยทิพยจักรวาล

12. ภัคดีโยคะ: การรวมกับพระเจ้าด้วยความภักดี

13. เกษตรและผู้รู้เกษตร

14. ข้ามพ้นคุณ

15. ปุรุโษตฺตมะ: ผู้เป็นเลิศ

16. โอบรับพระเจ้า ถอยไปจากมาร

17. ศรัทธาสามประการ

18. "เราสัญญากับเจ้าด้วยสัจจะ: เจ้าจะเข้าถึงเรา"

สรุป “ลุกขึ้นเถิด! ราชวิถีอยู่ตรงหน้าท่านแล้ว”

เกี่ยวกับผู้เขียน

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:โยคะแห่งภควัทคีตา (พิมพ์ครั้งที่ 3)
คะแนนของคุณ