Kledthai.com

ตะกร้า 0

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2565)

ISBN: 9770125135697

แปลจากหนังสือ : -

ผู้แต่ง : ธเนศวงศ์ ยานนาวา, เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, รณวีร์ หิรัญสิ, อริย์ธัช บุญถึง, ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์, ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

ผู้แปล : -

สำนักพิมพ์ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2565

จำนวนหน้า : 207

ซีรี่ส์:
-
พร้อมส่ง
ISBN:
9770125135697
ราคาพิเศษ ฿180.00 ราคาปรกติ ฿200.00

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ปี 2565 (กันยายน – ธันวาคม 2565)

.

“รัฐศาสตร์สาร” (Political Science Journal)

เป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนนานาทัศนะในหมู่นักวิชาการและเผยแพร่ความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ทั้งในรูปบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความแปล และบทปริทัศน์หนังสือ

.

“รัฐศาสตร์สาร” เป็นวารสารราย 4 เดือน มีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

สารบัญ

1

นิเวศผัสสะกับการเป็นอยู่ของสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุและการดำรงชีวิต: บทเรียนจากจีนโบราณในงานของ François Jullien

เก่งกิจ กิติเรียงลาภ

2

ความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐอเมริกากับสิงคโปร์ในศตวรรษที่ 21

รณวีร์ หิรัญสิ

3

เสรีนิยมใหม่ในคำพิพากษา : วิเคราะห์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีเพิกถอนคำสั่งอนุญาตก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรู

อริย์ธัช บุญถึง

4

ความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อระบอบการเมืองใหม่ 1 ปีหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475

ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

.

บทปริทัศน์หนังสือ

1

การตอบโต้ของวิกฤตทางเศรษฐกิจด้วยวิธีทางการเมืองใน Chantal Mouff e, For a Left Populism (London: Verso), 2018

ภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

2

อุปลักษณ์--“ต้นไผ่” ต้องลม: ‘détente’ กับ จิตติภัทร พูนขํา

ธเนศวงศ์ ยานนาวา

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง
คุณกำลังรีวิว:รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2565)
คะแนนของคุณ